a1

„On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym”. J 3,30 Blisko 25 lat temu, na spotkaniu w Wiśle, nieżyjący już filozof prof. Adam Schaff wypowiedział znamienne zdanie, że na świecie funkcjonować będzie zaledwie kilka marek skupionych w kilku koncernach. Wiele, zwłaszcza pomniejszych, przestanie istnieć! Jako człowiek o specyficznie lewicowych poglądach prorokiem „w sensie ścisłym” nie był, jednak w kwestiach gospodarczo-społecznych na taki tytuł zasługuje. Jego słowa stały się faktem. Obecnie na świecie liczy się kilka marek w poszczególnych branżach. Pozwolę tu sobie na prywatny wątek. Mam 20-letniego Saab-a. Samochody tej marki produkowano w Szwecji od 1947 roku. Mieć Saab-a to było „coś”. Świadomie używam czasu przeszłego. Znakomita marka: solidność, jakość, wytrzymałość, bezpieczeństwo – jednym słowem pochodząca z[...]

miniatura

„A odpowiadając setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu zaś: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: Czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. (…) I rzekł Jezus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie”. Mt 8,8-10.13 Są słowa, które na trwale zostały wpisane w nasze serca, słowa proste o niezwykłej sile wymowy. Wypływające z najgłębszych pokładów ludzkiej duszy. Słowa intymne, pełne pokory, ufności, nadziei i wiary: „Panie, nie jestem godzien”. Wpisane w[...]

miniatura

„A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali; mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia”. 2 Kor 6,1-2 Znamy powiedzenie: „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Jednak nie tylko ciało, ale i „duch nasz i dusza” mają być zachowane „bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (1 Tes 5,23). Temu służy czterdziestodniowy czas pasyjny, który jest szczególnym czasem łaski, odnowy, oczyszczenia. Oczyszczenie wpisane jest w dzieło Bożej odnowy i zbawienia. Czas pasyjny prowadzi nas pod krzyż Jezusa. Biblijne opisy wydarzeń określone liczbą 40 symbolizują trud charakterystyczny dla ludzkiej wędrówki przez życie. Więcej, to właśnie czas odnowy i oczyszczenia. W biblijnym przekazie dokonywało się to na pustyni. Na[...]

miniatura

„Dokąd ty pójdziesz i ja pójdę”. Rt 1,16 Decyzją Synodu Kościoła obchodzimy ten rok w naszym Kościele jako Rok tożsamości luterańskiej. Trudno w jednym zdaniu zdefiniować, czym jest tożsamość w ogóle, a tym samym tożsamość luterańska. Najkrócej mówiąc: to świadomość tego, kim jestem, z czym się identyfikuję, w co i w kogo wierzę oraz jakie wartości wyznaję. Tożsamość chrześcijańska – luterańska kształtuje się nie tylko w poczuciu wierności względem dziedzictwa otrzymanego od przeszłości, ale również przez gotowość przyjęcia tego, co zostanie jeszcze odsłonięte i dane nam od Boga w przyszłości. Ks. Dietrich Bonhoeffer napisał: „Świadomość bycia urodzonym w tradycji duchowej, która sięga stuleci, daje człowiekowi poczucie pewności i bezpieczeństwa wobec spotykających go napięć i nieszczęść”. To poczucie[...]

miniatura

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.  A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”. 2 Kor 5,17-21 Wielki Piątek dla nas, ewangelików – luteran, jest najważniejszym dniem roku kościelnego a zarazem szczególnie ważnym dniem dla naszej chrześcijańskiej wiary. Oto stoimy na wzgórzu Golgoty pod krzyżem Tego, którego „Pan (…) dotknął[...]