miniatura

Jakie znaczenie dla współczesnego ewangelika ma czas pasyjny? Co to dla nas oznacza, że 40 dni od tzw. środy popielcowej do Wielkanocy ma być przeznaczone na refleksję nad męką i cierpieniem Jezusa? Mamy się wyciszyć, odsunąć od siebie absorbujące sprawy zewnętrzne. Czas pasyjny to czas pokuty, upamiętania, powrotu do Boga – najczęściej poprzez spowiedź i Wieczerzę Pańską. W niektórych regionach Polski przeżywanych częściej niż w innych okresach roku kościelnego. Tyle o tradycji i zwyczajach. Zastanawiam się jednak, czy w obecnej rzeczywistości towarzyszy nam refleksja na temat tego, czym jest spowiedź i co to znaczy pokutować? Uczyliśmy się o tym podczas przygotowań do konfirmacji. Kojarzymy różne fragmenty biblijne temu poświęcone. Niektórym może to wydawać się oczywiste – może zatem pojawić się pytanie, dlaczego w ogóle pisać[...]

miniatura

„Gdy usłyszeli, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, wzięli liście palmowe, wyszli Mu naprzeciw i wołali: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, Król Izraela! A Jezus znalazł osiołka i wsiadł na niego, zgodnie z tym, co jest napisane: Nie bój się, córko Syjonu: Oto twój Król przychodzi, siedząc na źrebięciu oślicy. (…) Dawał więc świadectwo tłum, który był z Nim, gdy Łazarza wywołał z grobowca i wskrzesił go z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, bo usłyszeli, że On uczynił ten znak”. J 12,12-15.17-18 (BE) Być może bardzo dobrze znamy historię Niedzieli Palmowej oraz konsekwencje wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Co roku przecież rozpoczynamy ten niezwykle ważny tydzień w roku, Wielki Tydzień, który kieruje uwagę na najbardziej dramatyczne i najważniejsze zdarzenia w historii świata. Po raz kolejny[...]

miniatura

„Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo prawo Ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. (…) Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało podlega śmierci z powodu grzechu, to jednak Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swojego Ducha, który w was mieszka”. Rz 8,1-2.10-11 (BE) Żyjemy w czasach, które sprzyjają temu, aby się bać. Doniesienia z Ukrainy, inflacja, kryzys ekonomiczny, społeczne podziały, niepewność jutra – to wszystko może napełniać lękiem i odbierać poczucie bezpieczeństwa. Nierzadko jesteśmy spętani, uwięzieni w poczuciu strachu. Brakuje nam lekkości i przekonania, że świat stoi[...]

miniatura

– rozmowa z ks. Jerzym Below, dyrektorem Wydawnictwa Augustanai Korneliuszem Glajcarem, dyrektorem Drukarni Augustana Co czujecie w momencie tego jubileuszu: zdziwienie, że to już tyle lat, zadowolenie, niedosyt? ks. Jerzy Below: To rzeczywiście jest zaskakujące, jak czas szybko biegnie. Widać to po obejrzanych tu zdjęciach. Wyszukując je miałem chwilami wrażenie, że pokazują niedawne wydarzenia, a minęło od nich wiele lat. Z drugiej strony, trzeba powiedzieć, że przeprowadziliśmy przez ten czas kilka naprawdę wielkich – nie waham się tak powiedzieć – projektów. Jestem przekonany, że wykorzystaliśmy właściwie zarówno to nowe miejsce, jaki i nowe czasy, w jakich zaczynaliśmy. Korneliusz Glajcar: Dumę a zarazem niedosyt. Zarówno dumę z tego, co zrobili poprzednicy, jak i zrealizowania ważnego zadania – postawionego przed nami celu. Niedosyt – bo[...]

miniatura

„[Jezus] oznajmił: Zapewniam, zapewniam was, jeden spośród was Mnie wyda. Uczniowie spoglądali na siebie niepewni, o kim mówi. (…) Wtedy on oparł się o pierś Jezusa i zapytał Go: Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział: To jest ten, dla którego Ja umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczył więc kawałek, wziął go i dał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. Gdy on wziął ten kawałek chleba, wszedł w niego szatan. Wówczas Jezus powiedział do niego: Co chcesz czynić, uczyń szybko. Nikt jednak ze spoczywających przy stole nie zrozumiał, dlaczego mu tak powiedział. (…) Kiedy więc wziął ten kawałek chleba, zaraz wyszedł. A była noc”.  J 13,21-22.25-28.30 (BE) Wkraczamy w czas pasyjny, na drogę przypominania sobie, co doprowadziło Jezusa na krzyż. W tym roku jednak Niedziela Invocavit przenosi nas w scenerię Ostatniej Wieczerzy, w[...]

miniatura

– życie rodzinne jako obszar służby na rzecz bliźniego   Czy wolność kojarzy się ze służbą bliźniemu? Szczerze wątpię. Przynajmniej nie w pierwszym momencie. Urodziłem się już w wolnej Polsce, więc w zasadzie moje życie w dużym stopniu naznaczone jest wolnością. Moje pokolenie usilnie stara się korzystać z możliwości, którymi dysponuje. Mamy ich zapewne więcej niż nasi rodzice czy dziadkowie. W moim przypadku faktycznie tak było, począwszy od upodobań żywieniowych – według wspomnień byłem niejadkiem – co można rozumieć jako wolnościowe prawo do odmowy spożywania niesmakujących posiłków, wyborze ulubionej drużyny piłkarskiej, kończąc na decyzji w sprawie szkoły, profilu zainteresowań, studiów teologicznych i życiowej partnerki. Pod tym względem jestem wdzięczny moim rodzicom, którzy w wielu kwestiach dawali mi wolną[...]

miniatura

„Wtedy Salomon zwołał starszyznę Izraela (…), aby sprowadzić Arkę Przymierza PANA z miasta Dawidowego, to jest z Syjonu. A lewici-śpiewacy, wszyscy: Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz ich bracia ubrani w bisior, z cymbałami, harfami i lirami, stali od strony wschodniej ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów grających na trąbach. I była taka jedność grających i śpiewających, że słychać było jeden głos sławiący i wychwalający PANA. A gdy wzmogły się głosy trąb, cymbałów i wszystkich instrumentów muzycznych, aby sławić PANA, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska na wieki, wtedy ten dom został wypełniony obłokiem – dom PANA. (…) Chwała PANA wypełniła dom Boży”. 2 Krn 5,2.12-13.14 (BE) Sytuacja opisana w 2. Księdze Kronik jest mi bardzo bliska. Odkąd pamiętam, z wielką radością i entuzjazmem śpiewałem pieśni[...]