miniatura

„Żadne więc teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo prawo Ducha życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. (…) Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało podlega śmierci z powodu grzechu, to jednak Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. A jeśli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, który Chrystusa wskrzesił z martwych, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swojego Ducha, który w was mieszka”. Rz 8,1-2.10-11 (BE)

Żyjemy w czasach, które sprzyjają temu, aby się bać. Doniesienia z Ukrainy, inflacja, kryzys ekonomiczny, społeczne podziały, niepewność jutra – to wszystko może napełniać lękiem i odbierać poczucie bezpieczeństwa. Nierzadko jesteśmy spętani, uwięzieni w poczuciu strachu. Brakuje nam lekkości i przekonania, że świat stoi przed nami otworem. Świętowanie Wielkanocy oraz radość ze Zmartwychwstania w wielu aspektach została silnie stłumiona.

A jak to wygląda w momencie, gdy jesteśmy wezwani do świętowania Zesłania Ducha Świętego i narodzin Kościoła? Niezwykłe Zielone Świątki to komasacja energii, dynamiki, niesamowitego Bożego powiewu, kreatywności oraz zupełnie nowego początku. Nadchodzi wolność. Stare przemija, wszystko staje się nowe! Zalęknieni uczniowie otrzymują odwagę do świadczenia, dzięki mocy Ducha Świętego ich deklaracje wierności Jezusowi stają się faktem. Są gotowi zwiastować Ewangelię nie bojąc się potępienia i fizycznego cierpienia. Nie boją się legalizmu swoich przeciwników. Są napędzani życiodajnym powiewem Parakleta, czyli Ducha Bożego – Obrońcy. Z podniesioną głową mogą mierzyć się z wyzwaniami codzienności.

Jeszcze niedawno przerastało ich publiczne pojawienie się na ulicach miasta, gdzie ich Mistrz został skazany na śmierć. Teraz zostali uwolnieni od tego strachu. Mimo że wyzwania nie zniknęły – nadal przecież działają ci, którzy zrobią wszystko, by ich skrzywdzić, a wielu nadal podważa autorytet ich Mistrza i wygarnia im ich prowincjonalne pochodzenie – pęta lęku zostały zerwane. Wiedzą, że doznali duchowego ożywienia i nawet jeśli utraciliby swoje fizyczne życie, to dzięki Zmartwychwstałemu czeka ich coś więcej niż tylko to, co tu, na ziemi. Mogą wobec tego skupić się na tym, co duchowe, co jest tak diametralnie inne niż doczesne troski.

To było udziałem uczniów Jezusa dwa tysiące lat temu. Mogli uchwycić się wieści, że nie zagraża im żadne potępienie, jeśli są w Chrystusie. „Jeśli Chrystus jest w was, to Duch daje życie”. „Jeśli mieszka w was Duch”. Jeśli – bo to wcale nie jest takie oczywiste. Na kartach Nowego Testamentu potrafimy odnaleźć poważne słowa ostrzeżenia skierowane w stronę tych, którzy uważają się za chrześcijan: „masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły” (Obj 3,1). Apostoł poucza Rzymian: jeśli mieszka w was Duch, możecie doświadczyć braku paraliżującego strachu. Jeśli działa w was Chrystus – to doświadczycie zmartwychwstania niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Jeśli Chrystus jest waszym Panem – nie zależycie od potęg tego świata, którym może się wydawać, że mogą wszystko. Ostateczne słowo będzie jednak należało do Boga. W Nim możecie upatrywać nadziei.

Nawiązując do słów apostoła Pawła do zboru w Rzymie współczesny muzyk Steven Curtis Chapman w utworze pt. W pełni zwycięscy śpiewa:

Teraz nie ma już potępienia, winy lub wstydu
Dla odkupionych krwią Jezusa.
Słowa naszego oskarżyciela zostały pozbawione swej mocy.
Wróg został pokonany krwią Jezusa.
Podnosimy ręce i śpiewamy:
Jesteśmy w pełni zwycięscy.
Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
Co nas oddzieli od Jego miłości?

Duch przekonuje nas, że dzięki Jezusowi nic nie odłączy nas od Bożej miłości. Jeśli temu ufamy, to mimo tak skomplikowanych i złożonych czasów, nie zagraża nam żadne potępienie. Pozostajemy bowiem w mocy Tego, który jest potężniejszy od wszystkiego, co próbuje nas zniewolić. Żyjmy więc w tej świadomości i twórzmy żywy Kościół, gotowy doświadczać Bożego ożywienia. Amen.

1. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2022