miniatura

Nasze sprawy   Lubimy nośne hasła. Dlatego taką popularnością cieszą się tzw. sola jako podsumowanie protestanckiego sposobu wyznawania chrześcijaństwa. Jeśli przyjrzymy się ich luterańskiej wersji, to obok powszechnie przywoływanego sola Scriptura – jedynie Pismo, znajdziemy na niej często zapomniane solum Verbum – jedynie Słowo. To zapomnienie bierze się być może stąd, że powtórzenie na liście mającej oddawać fundamenty protestantyzmu Pisma Świętego i Słowa Bożego wydaje się zbędne – przecież używamy tych pojęć jako synonimów. Czy jednak na pewno są one synonimami, a pomijanie tego drugiego ma uzasadnienie w myśli luterańskiej Reformacji? Bóg mówiący By odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do początków Reformacji. Jak wiemy, protest Marcina Lutra przeciw odpustom wziął się z jego zmagania z tekstem Pisma[...]

miniatura

Jako ludzie często odwołujemy się do pojęcia granicy. Zdefiniowanie, gdzie kończę się ja sam lub moja grupa, jest ważne dla naszej tożsamości. Uchwycenie granic jakiegoś zjawiska pozwala nam nieraz łatwiej je zrozumieć. Z innej strony patrząc, cenimy sobie świat, który granice usuwa. Doświadczenie zniesienia granicy, na przykład międzypaństwowej albo dzielącej grupy społeczne, pozwala odkryć, że po jej drugiej stronie są także ludzie, nie tak znowu od nas różni, a czasem wręcz bardzo podobni. Znikająca granica to doświadczenie bardzo praktyczne, które przeżywamy od kiedy w ramach Unii Europejskiej korzystamy z dobrodziejstw strefy Schengen. Dzięki temu z Polski możemy pojechać do Estonii, Norwegii, Portugalii czy Włoch bez konieczności długiego czekania na kontrolę paszportów na kolejnych granicach. Z Görlitz do Zgorzelca po codzienne[...]

miniatura

W dniach 9-13 czerwca 2022 roku obradowała w Centrum Ekumenicznym w Genewie Rada Światowej Federacji Luterańskiej. Było to pierwsze od trzech lat fizyczne spotkanie tego gremium kierowniczego ŚFL. Jest ono najwyższym ciałem zarządzającym pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi ŚFL, a w jego skład wchodzi prezydent ŚFL oraz 48 członków reprezentujących wszystkie 7 regionów. To posiedzenie miało szczególny charakter nie tylko dlatego, że możliwe było spotkanie osobiste, ale także dlatego, że po raz pierwszy w takiej formie rada miała okazję spotkać się z sekretarz generalną ks. Anne Burghardt, która pełni swoje obowiązki od początku listopada 2021 roku. Posiedzenie było okazją nie tylko do spotkania się jej członków, doradców czy gości reprezentujących partnerów ekumenicznych, różnego rodzaju agencje Kościołów członkowskich współpracujących z[...]

miniatura

– między różnorodnością wspólnoty a dzielącymi różnicami   W coniedzielnym nabożeństwie wyznajemy wiarę w Kościół powszechny, który w domyśle lub wprost w tekście wyznania jest jeden. Kościół jako wspólnota wierzących w Trójjedynego Boga, powołana przez Chrystusa dzięki działaniu Ducha Świętego, jest jeden. Co to jednak znaczy i jak ma się to do chrześcijaństwa, które obserwujemy wokół nas? Współczesne chrześcijaństwo jest przecież podzielone na poszczególne wyznania. Te zaś zazwyczaj funkcjonują w różnych strukturach organizacyjnych. Jedność w czasach biblijnych Doświadczenie jedności Kościoła było wyzwaniem od samych jego początków. Co prawda ewangelista Łukasz dokumentując w Dziejach Apostolskich początki historii Kościoła kończy opis Zesłania Ducha Świętego charakterystyką nowo powstałego zboru[...]

miniatura

– goście przy tym samym Stole Pańskim   Forma przystępowania do Sakramentu Ołtarza to jedna z tych rzeczy, którą niejednokrotnie traktujemy jako jeden z wyznaczników naszej luterańskiej tożsamości. Sprzyja temu fakt, że żyjemy w kraju z większością rzymskokatolicką, która Komunię Świętą zwykle przyjmuje pod jedną postacią. Sprzyjają też temu historyczne korzenie. Już przecież w XVI w. (ale i wcześniej – husyci) były grupy, które w ramach reform Kościoła domagały się przywrócenia kielicha dla wszystkich uczestników nabożeństwa. Kielich dla świeckich, oprócz liturgii w języku narodowym, był chyba najlepiej widoczną zmianą w nabożeństwie doby Reformacji. Waga wierności Słowom Ustanowienia w tym aspekcie znalazła swoje odzwierciedlenie choćby w Wyznaniu augsburskim (art. XXII). Zdecydowane opowiedzenie się za Komunią[...]

miniatura

– wprowadzenie do cyklu omawiającego temat roku 2021 Na naszą tożsamość jako luteran składa się wiele elementów. Wyrastają one z naszych osobistych doświadczeń, lokalnego kontekstu naszych parafii, szerszego kontekstu życia diecezjalnego, doświadczenia wszystkich polskich luteran. W tym – z doświadczenia bycia mniejszością, życia w diasporze, nawet jeśli pamięć chlubnej i licznej przeszłości czasem pozwala nam o tym zapomnieć. Na naszą tożsamość składają się jednak nie tylko czynniki historyczne czy socjologiczne, wynikające z dziejów naszych wspólnot czy ich umiejscowienia w szerszym społecznym kontekście. Nasze samookreślenie jako członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego niesie już w samej nazwie przywiązanie do określonej treści teologicznej, która wyrażona została przede wszystkim w Wyznaniu augsburskim, a także w[...]

miniatura

– czyli wolność chrześcijańska w sferze gospodarki   Jedno z popularnych wyobrażeń luteran o sobie sięga do ewangelickiego etosu pracy i roli protestantyzmu dla kapitalizmu. Jak się to ma do wezwania, by wolność chrześcijańska realizowała się w służbie bliźniemu? Jednym z odpowiedzialnych za takie samopostrzeganie się protestantów był z pewnością Max Weber, który ukuł tezę o związku między protestancką duchowością a duchem i co za tym idzie rozwojem kapitalizmu. Teza ta, ważna w badaniach nad znaczeniem Reformacji dla nowoczesnego świata, spotkała się z radykalną krytyką. Zarówno z perspektywy historyków gospodarczych, którzy przypominali choćby o starszych niż XVI-wieczne strukturach wczesnego kapitalizmu w takich miejscach, jak miasta północnych Włoch, czy też ośrodkach nadreńskich na terenie Cesarstwa Niemieckiego, jak[...]

miniatura

– czyli czym chcemy się w życiu kierować   Od 2017 roku weszliśmy w cykl okrągłych rocznic i jubileuszy związanych ze świętowaniem i wspominaniem 500 lat różnych reformacyjnych wydarzeń. Temat roku w naszym Kościele także inspirowany jest taką rocznicą – 500-leciem wydania kluczowego tekstu reformacyjnego O wolności chrześcijanina. W dniu 25 czerwca 2020 r. przypada niespektakularna, bo „tylko” 490. rocznica Wyznania augsburskiego. Przyszły rok przebiegnie pod znakiem 500 lat od sejmu w Wormacji – symbolicznego momentu zerwania Lutra z Kościołem, z którego się wywodził. Ten wysyp reformacyjnych 500-leci zakończy się dopiero w 2080 roku jubileuszem powstania Księgi zgody, czyli zbioru luterańskich wyznań wiary – ksiąg wyznaniowych. Jednym z kluczowych tekstów, jakie się w nim znalazły jest Wyznanie augsburskie. Przecież mamy[...]

miniatura

– światowa modlitwa o zatrzymanie pandemii   wwielu miejscach na całym świecie, także w Polsce, 14 maja 2020 r. zabrzmiało modlitewne wołanie o zatrzymanie pandemii koronawirusa. Kościół Ewangelicko-Augsburski odpowiedział na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), której sekretarz generalny ks. dr Martin Junge rozesłał do Kościołów członkowskich zachętę, by tego dnia luteranie modlili się o jej powstrzymanie. W liście podkreślono, że „świat potrzebuje jedności i solidarności po-nad granicami, aby odpowiedzieć na pandemię COVID-19” i wskazywał, że dzień ten może się stać dniem modlitwy, postu i aktów chrześcijańskiego miłosierdzia, dniem prośby o Bożą pomoc w przezwyciężeniu pandemii oraz jej wpływu na ludzkość, dniem prośby o wspólne dobro całej ludzkości. Jako pomoc, jeszcze w marcu tego roku do[...]

miniatura

– Reformacja to nie tylko indywidualne doświadczenie wiary W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej, chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich, wskazuje na różne aspekty tego zagadnienia. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że jest się ewangelikiem.   Chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego i nikomu niepodległym; chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich i każdemu podległym”. Czy czegoś nie brakuje w tym fundamencie[...]