miniatura

Gdy sięgam wstecz, w zakamarkach pamięci nie jestem w stanie odszukać wspomnień, które widziałyby istotne miejsce dla „Zwiastuna” w moim dzieciństwie czy młodości. W domu rodzinnym była obecna ewangelicka literatura, ale to był „Kalendarz Ewangelicki” z nieodłącznym „Z Biblią na co dzień” lub cieszyńskie periodyki parafialne, ale nie „Zwiastun”. W efekcie po raz pierwszy spotkałem się ze „Zwiastunem” dopiero na studiach teologicznych. I to, pamiętam, od dość zaskakującej strony. Jako wprawkę w działalność naukową otrzymałem zadanie weryfikacji zestawienia bibliograficznego tekstów dotyczących różnych aspektów etyki teologicznej, jakie ukazały się w ogólnopolskich periodykach ewangelickich. Oznaczało ono konieczność zagłębienia się w czytelni Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w oprawione roczniki[...]

miniatura

– czy jest na nią miejsce? „Być luteraninem to być ekumenicznym” – ta deklaracja otwiera przedmowę ks. Martina Junge, ówczesnego sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej, do kluczowego dokumentu podsumowującego luterańskie zaangażowanie ekumeniczne, który ukazał się w 2018 roku. Zobowiązania Światowej Federacji Luterańskiej na ekumenicznej drodze do wspólnoty kościelnej, bo o nich tutaj mowa, są swoistym podręcznikiem luterańskiego zaangażowania ekumenicznego. Nie bez przyczyny w tytule pojawiło się słowo „zobowiązanie” (polskie tłumaczenie ukazało się w 2020 roku), bowiem od czasu, kiedy luteranie zaczęli intensyfikować swoje zaangażowanie w ruch ekumeniczny, to działanie było dla nich nie czymś dowolnym, dodatkowym, ale właśnie nieodłącznym zobowiązaniem luterańskiej tożsamości. Od deklaracji do[...]

miniatura

– pokłosie XIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL Jednym z zasadniczych zadań Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które we wrześniu spotkało się w Krakowie pod hasłem Jedno Ciało,jeden Duch, jedna nadzieja, było przyjęcie zestawu dokumentów końcowych. Dokumenty te są podzielone na trzy kategorie. Pierwsza z nich to Posłanie, druga obejmuje oświadczenia, trzecia – rezolucje. Przyjrzyjmy się więc, z czym ŚFL wyjechało z Polski. Posłanie To podstawowy tekst Zgromadzenia Ogólnego dokumentujący jego obrady, mający oddać tematykę i klimat zgromadzenia. Tak, by stały się one dostępne dla wszystkich Kościołów członkowskich ŚFL oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są tym, o czym dyskutują luteranie na swoim najważniejszym forum. Jak powstaje i jak zbudowane jest Posłanie? Sam proces powstawania dokumentu jest interesujący.[...]

miniatura

Dzień pierwszy: 13 września, środa Już w poniedziałek i we wtorek do Krakowa zjeżdżali uczestnicy spotkań przygotowawczych. Z autobusów wysypywały się grupy zmęczonych ludzi, ale z ogromnie pozytywną energią. Było widać, że wielu z nich oczekuje z ekscytacją na to, co będzie dalej z tym, co przygotowywali we Wrocławiu, w Wiśle-Malince, czy także tu, w Krakowie. W środę najważniejszym punktem było nabożeństwo otwarcia, które również dało zgromadzeniu ogromnej energii. Brała się ona, po pierwsze, z tradycyjnej, ale ciekawie zinterpretowanej liturgii, pokazującej różnorodność światowej wspólnoty luteran. Wszystkich porywała świetna muzyka. Śpiew chóru reprezentującego nasze, polskie chóry parafialne oraz wspólny śpiew prowadzony przez chór, który powstał ad hoc na zgromadzeniu. To wszystko złożyło się w ładną, dobrą,[...]

miniatura

  We wrześniu do Krakowa zjedzie „cały luterański świat”. Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej sprowadzi do tego miasta ponad 350 delegatów z 149 Kościołów członkowskich z 99 państw świata. Weźmie w nim też udział mniej więcej drugie tyle osób zaproszonych z różnych powodów na to wydarzenie. Jednym z istotnych momentów zgromadzenia będzie wizyta w Byłym Niemieckim Nazistowskim Obozie Koncentracyjnym i Zagłady Auschwitz-Birkenau. Zgromadzenie spotka się wokół tematu Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja. Przeglądając materiały przygotowawcze do zgromadzenia napotykamy motyw jedności w różnorodności, jedności, która nie jest jednolitością. Lekcja Auschwitz W tym kontekście można w nich przeczytać: „Około 100 km od Krakowa znajduje się Były Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady[...]

miniatura

– delegaci przygotowują się do Zgromadzenia Ogólnego Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej spotka się we wrześniu w Krakowie po raz trzynasty. Patrząc na kolejne etapy przygotowań do obrad, można pokusić się już dzisiaj o wskazanie zagadnień, które będą szczególnie istotne dla delegatów Kościołów luterańskich. Zgromadzenie obradować będzie pod hasłem Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja, co jest bezpośrednim odwołaniem do Listu do Efezjan 4,4-6. Temat ten, będący wynikiem prac komisji złożonej z reprezentantów wszystkich siedmiu regionów geograficznych ŚFL, jest punktem wyjścia do dyskusji. Jego zatwierdzenie rozpoczęło przygotowanie materiałów wprowadzających w temat. Szybko powstała broszura wprowadzająca, a także – ponownie w gronie reprezentującym wszystkie regiony ŚFL – rozpoczęto prace nad Przewodnikiem[...]

miniatura

Nasze sprawy   Lubimy nośne hasła. Dlatego taką popularnością cieszą się tzw. sola jako podsumowanie protestanckiego sposobu wyznawania chrześcijaństwa. Jeśli przyjrzymy się ich luterańskiej wersji, to obok powszechnie przywoływanego sola Scriptura – jedynie Pismo, znajdziemy na niej często zapomniane solum Verbum – jedynie Słowo. To zapomnienie bierze się być może stąd, że powtórzenie na liście mającej oddawać fundamenty protestantyzmu Pisma Świętego i Słowa Bożego wydaje się zbędne – przecież używamy tych pojęć jako synonimów. Czy jednak na pewno są one synonimami, a pomijanie tego drugiego ma uzasadnienie w myśli luterańskiej Reformacji? Bóg mówiący By odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do początków Reformacji. Jak wiemy, protest Marcina Lutra przeciw odpustom wziął się z jego zmagania z tekstem Pisma[...]

miniatura

Jako ludzie często odwołujemy się do pojęcia granicy. Zdefiniowanie, gdzie kończę się ja sam lub moja grupa, jest ważne dla naszej tożsamości. Uchwycenie granic jakiegoś zjawiska pozwala nam nieraz łatwiej je zrozumieć. Z innej strony patrząc, cenimy sobie świat, który granice usuwa. Doświadczenie zniesienia granicy, na przykład międzypaństwowej albo dzielącej grupy społeczne, pozwala odkryć, że po jej drugiej stronie są także ludzie, nie tak znowu od nas różni, a czasem wręcz bardzo podobni. Znikająca granica to doświadczenie bardzo praktyczne, które przeżywamy od kiedy w ramach Unii Europejskiej korzystamy z dobrodziejstw strefy Schengen. Dzięki temu z Polski możemy pojechać do Estonii, Norwegii, Portugalii czy Włoch bez konieczności długiego czekania na kontrolę paszportów na kolejnych granicach. Z Görlitz do Zgorzelca po codzienne[...]

miniatura

W dniach 9-13 czerwca 2022 roku obradowała w Centrum Ekumenicznym w Genewie Rada Światowej Federacji Luterańskiej. Było to pierwsze od trzech lat fizyczne spotkanie tego gremium kierowniczego ŚFL. Jest ono najwyższym ciałem zarządzającym pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi ŚFL, a w jego skład wchodzi prezydent ŚFL oraz 48 członków reprezentujących wszystkie 7 regionów. To posiedzenie miało szczególny charakter nie tylko dlatego, że możliwe było spotkanie osobiste, ale także dlatego, że po raz pierwszy w takiej formie rada miała okazję spotkać się z sekretarz generalną ks. Anne Burghardt, która pełni swoje obowiązki od początku listopada 2021 roku. Posiedzenie było okazją nie tylko do spotkania się jej członków, doradców czy gości reprezentujących partnerów ekumenicznych, różnego rodzaju agencje Kościołów członkowskich współpracujących z[...]

miniatura

– między różnorodnością wspólnoty a dzielącymi różnicami   W coniedzielnym nabożeństwie wyznajemy wiarę w Kościół powszechny, który w domyśle lub wprost w tekście wyznania jest jeden. Kościół jako wspólnota wierzących w Trójjedynego Boga, powołana przez Chrystusa dzięki działaniu Ducha Świętego, jest jeden. Co to jednak znaczy i jak ma się to do chrześcijaństwa, które obserwujemy wokół nas? Współczesne chrześcijaństwo jest przecież podzielone na poszczególne wyznania. Te zaś zazwyczaj funkcjonują w różnych strukturach organizacyjnych. Jedność w czasach biblijnych Doświadczenie jedności Kościoła było wyzwaniem od samych jego początków. Co prawda ewangelista Łukasz dokumentując w Dziejach Apostolskich początki historii Kościoła kończy opis Zesłania Ducha Świętego charakterystyką nowo powstałego zboru[...]