miniatura

– wprowadzenie do cyklu omawiającego temat roku 2021 Na naszą tożsamość jako luteran składa się wiele elementów. Wyrastają one z naszych osobistych doświadczeń, lokalnego kontekstu naszych parafii, szerszego kontekstu życia diecezjalnego, doświadczenia wszystkich polskich luteran. W tym – z doświadczenia bycia mniejszością, życia w diasporze, nawet jeśli pamięć chlubnej i licznej przeszłości czasem pozwala nam o tym zapomnieć. Na naszą tożsamość składają się jednak nie tylko czynniki historyczne czy socjologiczne, wynikające z dziejów naszych wspólnot czy ich umiejscowienia w szerszym społecznym kontekście. Nasze samookreślenie jako członków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego niesie już w samej nazwie przywiązanie do określonej treści teologicznej, która wyrażona została przede wszystkim w Wyznaniu augsburskim, a także w[...]

miniatura

– czyli wolność chrześcijańska w sferze gospodarki   Jedno z popularnych wyobrażeń luteran o sobie sięga do ewangelickiego etosu pracy i roli protestantyzmu dla kapitalizmu. Jak się to ma do wezwania, by wolność chrześcijańska realizowała się w służbie bliźniemu? Jednym z odpowiedzialnych za takie samopostrzeganie się protestantów był z pewnością Max Weber, który ukuł tezę o związku między protestancką duchowością a duchem i co za tym idzie rozwojem kapitalizmu. Teza ta, ważna w badaniach nad znaczeniem Reformacji dla nowoczesnego świata, spotkała się z radykalną krytyką. Zarówno z perspektywy historyków gospodarczych, którzy przypominali choćby o starszych niż XVI-wieczne strukturach wczesnego kapitalizmu w takich miejscach, jak miasta północnych Włoch, czy też ośrodkach nadreńskich na terenie Cesarstwa Niemieckiego, jak[...]

miniatura

– czyli czym chcemy się w życiu kierować   Od 2017 roku weszliśmy w cykl okrągłych rocznic i jubileuszy związanych ze świętowaniem i wspominaniem 500 lat różnych reformacyjnych wydarzeń. Temat roku w naszym Kościele także inspirowany jest taką rocznicą – 500-leciem wydania kluczowego tekstu reformacyjnego O wolności chrześcijanina. W dniu 25 czerwca 2020 r. przypada niespektakularna, bo „tylko” 490. rocznica Wyznania augsburskiego. Przyszły rok przebiegnie pod znakiem 500 lat od sejmu w Wormacji – symbolicznego momentu zerwania Lutra z Kościołem, z którego się wywodził. Ten wysyp reformacyjnych 500-leci zakończy się dopiero w 2080 roku jubileuszem powstania Księgi zgody, czyli zbioru luterańskich wyznań wiary – ksiąg wyznaniowych. Jednym z kluczowych tekstów, jakie się w nim znalazły jest Wyznanie augsburskie. Przecież mamy[...]

miniatura

– światowa modlitwa o zatrzymanie pandemii   wwielu miejscach na całym świecie, także w Polsce, 14 maja 2020 r. zabrzmiało modlitewne wołanie o zatrzymanie pandemii koronawirusa. Kościół Ewangelicko-Augsburski odpowiedział na zaproszenie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), której sekretarz generalny ks. dr Martin Junge rozesłał do Kościołów członkowskich zachętę, by tego dnia luteranie modlili się o jej powstrzymanie. W liście podkreślono, że „świat potrzebuje jedności i solidarności po-nad granicami, aby odpowiedzieć na pandemię COVID-19” i wskazywał, że dzień ten może się stać dniem modlitwy, postu i aktów chrześcijańskiego miłosierdzia, dniem prośby o Bożą pomoc w przezwyciężeniu pandemii oraz jej wpływu na ludzkość, dniem prośby o wspólne dobro całej ludzkości. Jako pomoc, jeszcze w marcu tego roku do[...]

miniatura

– Reformacja to nie tylko indywidualne doświadczenie wiary W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej, chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich, wskazuje na różne aspekty tego zagadnienia. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że jest się ewangelikiem.   Chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego i nikomu niepodległym; chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich i każdemu podległym”. Czy czegoś nie brakuje w tym fundamencie[...]

miniatura

W związku z ogłoszonym przez Synod Kościoła Rokiem wolności chrześcijańskiej chcemy w „Zwiastunie Ewangelickim” zastanowić się, czym jest nasza chrześcijańska wolność i do czego nas ona zobowiązuje. Cykl artykułów, zbudowany wokół dwóch bloków tematycznych: wolny wobec Boga oraz sługa wobec bliźnich, wskazuje na różne aspekty tego zagadnienia. Odzwierciedlenie znajdzie w nich definicja wolności chrześcijańskiej, którą sformułował Marcin Luter. Mamy nadzieję, że artykuły te zachęcą do refleksji nad tym, co to tak naprawdę znaczy, że jest się ewangelikiem.   Odnawiająca chrześcijaństwo Lutrowa wizja życia wierzących opierała się na dwóch uzupełniających się tezach traktatu O wolności chrześcijanina. Pierwsza głosiła: „Chrześcijanin jest całkowicie wolnym panem wszystkich rzeczy, nikomu nie podległym”. W jej[...]

miniatura

    Świat został w ostatnich tygodniach skonfrontowany z perspektywą epidemii koronawirusa. To budzi lęk i obawy. Jeden z Kościołów w Korei Południowej, który stał się ogniskiem choroby, dowodzi, że życie kościelne nie może ignorować zagrożenia. Na epidemię reagują także Kościoły luterańskie na świecie. Biskup Elisabeth Eaton z Ewangelickiego Kościoła Luterańskiego w Ameryce (ELCA) przywołała w swoim liście pasterskim z tej okazji pismo Marcina Lutra zatytułowane Czy można uciekać przed śmiercią? z 1527 roku. Pismo to jest interesujące, gdyż wpisuje się w długą listę tekstów Lutra, w których zawarł duszpasterskie wskazania, mające być pomocą dla chrześcijan w realizowaniu ich wolności. Wolności opisanej w piśmie O wolności chrześcijanina, które zainspirowało temat roku w naszym Kościele. Wolności, która wynika ze[...]

miniatura

  Mamy drugą połowę 1520 roku. Od momentu wybuchu kontrowersji o odpusty wywołanej 95 tezami Marcina Lutra minęły blisko trzy lata. Był to czas, w którym w licznych pisemnych i osobistych konfrontacjach z teologami wiernymi Rzymowi, a także z oficjalnymi delegatami papieskimi zakonnik z Wittenbergi przeobrażał się w Reformatora. Czas, w którym profesor wittenberskiego wydziału teologii zrozumiał, że sprawa, którą poruszył 31 października 1517 roku, nie jest wyizolowanym wycinkiem chrześcijańskiej pobożności, w którym zalęgły się nadużycia, ale dotyczy kwestii dla chrześcijaństwa fundamentalnej – odpowiedzi na pytanie, od czego zależy zbawienie człowieka. (...) Aktywność Lutra nie ograniczała się jednak w tamtym czasie do łatwo pamiętanych przez współczesnych i potomnych sym­bolicznych gestów, które naznaczyły jego drogę ku[...]