miniatura

W 1. Niedzielę Pasyjną, która w tym roku przypadła 18 lutego, obchodzone jest również Święto Diakonii. Rozpoczyna się wtedy kolejna edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Skarbonka diakonijna, która trwa do Wielkanocy. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska) prowadzi ją już 29. raz. Od 2006 r. akcja ma charakter ekumeniczny i organizują ją również Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Hasło akcji w 2024 roku brzmi Skarbonka dobrego serca. Organizatorzy zachęcają w niej do ograniczenia w czasie pasyjnym niektórych przyjemności i złożenia zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy do skarbonki.

Diakonia Polska tak opisuje tegoroczną akcję: „To propozycja nowoczesnej formy postu. Post jest praktyką znaną od wieków. Szczególną wartość wydaje się jednak mieć właśnie współcześnie, w czasach wzrastającej konsumpcji, która powoduje nierówności i zagraża środowisku naturalnemu. To zaś przyczynia się do wykluczenia społecznego, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przymusowych migracji, napięć i niepokojów. Czasowe ograniczenie codziennej konsumpcji, czyli post, który proponujemy, ma wymiar zarówno refleksyjny, jak i praktyczny. Z jednej strony zwraca uwagę na potrzebę umiaru i solidarności z potrzebującymi. Z drugiej zaś może być dla kogoś cennym darem”.

„Jak czytamy w Nowym Testamencie, »więcej szczęścia jest w dawaniu niż braniu« (Dz 20,35). W akcji Skarbonka diakonijna chcemy ukazać praktyczny wymiar tych słów. Zwracamy uwagę na ludzi w trudnej sytuacji życiowej i na potrzebę społecznej solidarności. W tym szczególnym okresie zachęcamy do działania na rzecz najbardziej potrzebujących bliźnich” – powiedziała dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Środki zebrane w skarbonkach Diakonia Polska przekaże m.in. na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków, wsparcie projektów na rzecz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.

W tym roku Diakonia Polska rozprowadziła w parafiach luterańskich 7,5 tysiąca skarbonek.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2024