miniatura

Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) wystosowała apel do Kościołów o włączenie się do wspólnej modlitwy w drugą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę. W komunikacie na stronie WKEE czytamy: „24 lutego 2024 roku przypada druga rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prawdopodobnie już ponad pół miliona ludzi straciło życie w tej wojnie. Przemoc, cierpienie i zniszczenie stały się częścią codziennego życia wielu ludzi. Jednak nam jako ludziom i Kościołom nie wolno się do tego przyzwyczajać!” – napisali przedstawiciele WKEE.

W styczniu 2024 roku sekretarz generalny WKEE ks. Mario Fischer przebywał w Ukrainie i wyraził solidarność z Kościołem luterańskim w tym kraju. Luteranie z różnych Kościołów, w tym z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, swoją solidarność wyrażają też czynnie, organizując pomoc rzeczową i finansową. Parafie z różnych diecezji przyjmowały uchodźców u siebie, ich wspierają nadal, m.in. w nauce języka polskiego.

Modlitwę o pokój przygotowano na konferencji duchownych luterańskich i reformowanych w Odessie. Można wykorzystać ją w nabożeństwach i modlitwach o pokój w okolicy 24 lutego. Poniżej fragment modlitwy.

Boże nadziei, miłosierny Ojcze, wznosimy do ciebie nasze serca!
Wpośród ciemności wojny dostrzegamy światłość Twojego Królestwa,
wpośród rozpaczy doświadczamy tajemnicy wiecznej nadziei,
wpośród brutalnej rzeczywistości wojny odkrywamy głębię wiary.
Kochający nasz Ojcze, do Ciebie wznosimy dziś naszą modlitwę.
Doświadczając trwającej od dwóch lat, wyniszczającej wojny,
która każdego dnia niesie ze sobą zniszczenie i śmierć,
czujemy się wyczerpani. (…)
Boże nasz, okaż miłosierdzie Ukrainie!
Pomóż łagodzić złość i ból cierpiących.
Daj sprawującym władzę umiejętność właściwego oceniania sytuacji i mądrość w podejmowaniu decyzji.
Wlej w poranione ciała i złamane serca prawdziwą nadzieję życia.
Boże, obdarz nas pokojem!

 

Cała modlitwa dostępna na: www.luteranie.pl  

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2024