miniatura

W kościele ewangelickim w Ustroniu 31 grudnia 2023 roku pożegnano odchodzącą w stan spoczynku diakon Urszulę Śliwkę. W nabożeństwie dziękczynnym za mijający rok podziękowano jej za cztery dekady służby w ustrońskiej parafii.

W trakcie kazania przechodząca na emeryturę dk. Urszula Śliwka powiedziała: „Tegoroczny koniec roku, to również dla mnie osobiście moment refleksji, podsumowania mojej 40-letniej pracy, służby w Kościele, w ustrońskiej parafii, na wielu obszarach: pracy duszpasterskiej, katechetycznej, wydawniczej, muzycznej. Także pracy w strukturach kościelnych – diecezjalnej i synodalnej komisjach ewangelizacyjno-misyjnych oraz komisji wychowania chrześcijańskiego oraz w ramach projektów Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Kościołów dotyczących pracy kobiet. Był to czas radości, sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy, ale czasami trzeba było również mierzyć się z trudnościami, różnego rodzaju problemami. Moją modlitwą było i nadal jest, aby Pan Bóg złożył swoje błogosławieństwo na tym, co w Jego oczach było dobre”.

Podziękowania w oparciu o tekst Psalmu 9,2: „Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem, będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach” skierował do diakon biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago, podkreślając i doceniając zaangażowanie na wielu obszarach służby, i udzielając błogosławieństwa na dalsze lata życia. W imieniu parafii wdzięczność wyraził proboszcz ks. Dariusz Lerch. Podczas nabożeństwa śpiewał Ustroński Chór Ewangelickim pod dyrekcją Szymona Staniszewskiego.


Dk. Urszula Śliwka ukończyła teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, na diakona została ordynowana w 1986 roku. Przez wiele lat nauczała lekcji religii, odprawiała nabożeństwa w parafii, jak i w ramach duszpasterstwa szpitalnego. W latach 1991–2006 redagowała dwutygodnik dla dzieci „Przyjaciel Dzieci”, dodatek „Zwiastuna Ewangelickiego”. Jest autorką książek Z Biblią na co dzień dla dzieci oraz W drodze do Betlejem. Założycielka działających w parafii dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych „Gwiazdki i Promyki”, „Sunrise” oraz „Joy”. O jej życiu i służbie można więcej przeczytać w książce Powołane przez Boga. Droga do ordynacji luteranek w Polsce wydanej przez Wydawnictwo Augustana w ubiegłym roku.        

„Zwiastun Ewangelicki” 2/2024