miniatura

– List Biskupa Kościoła

W związku z antyreligijnym incydentem w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, biskup Kościoła Jerzy Samiec wystosował list otwarty do Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. W dniu 12 grudnia 2023 r. w bezprecedensowym w gmachu polskiego parlamentu akcie agresji poseł Konfederacji Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy w brutalny sposób zgasił świece w menorze, zapalone z okazji żydowskiego święta Chanuka. W następstwie tego zdarzenia został on wykluczony z obrad i nałożono na niego przewidziane w regulaminie maksymalne kary finansowe. Jednocześnie Kancelaria Sejmu skierowała do prokuratury zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z art. 195 Kodeksu karnego: „Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Prokuratura Okręgowa w Warszawie dzień później poinformowała, że wszczęła postępowanie z urzędu w tej sprawie.

Uroczystość zapalenia chanukowych świateł jest praktykowana w sejmie od 17 lat. W tym roku wziął w niej udział m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki.

„Żałuję, że to hańbiące wydarzenie w wykonaniu Brauna miało miejsce, gdy to wydarzenie opuściłem. Na pewno starałbym się do niego nie dopuścić. Ta sytuacja rzuca się cieniem na coś, co leżało od wieków w polskim DNA, czyli na naszą tolerancję” – powiedział wicemarszałek Piotr Zgorzelski podczas konferencji prasowej.

List otwarty do Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha

Święto Świateł – Chanuka – upamiętnia radość odzyskania świętych Przedsionków Pańskich. Wskazuje na wdzięczność i szczęście Bożej obecności, a towarzyszący uroczystościom zwyczaj uobecniają doniosłość Bożej opieki, Tego, który rozświetla ciemności, przełamuje mroki światłem swojej łaski.

Dziś na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w brutalny i nienawistny sposób dokonano profanacji tego święta. Ten akt przemocy w miejscu ważnym dla wszystkich Polek i Polaków bez względu na wyznanie, to niespotykany w polskiej przestrzeni publicznej akt religijnej nienawiści, nie tylko względem obecnych w Sejmie przedstawicielek i przedstawicieli judaizmu, ale wobec wszystkich Żydów w naszej Ojczyźnie i poza nią.

Drogi Bracie Michaelu, Wielce Szanowny Naczelny Rabinie Polski, w imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jego wiernych i swoim własnym przekazuję wyrazy szczerej i głębokiej solidarności z Tobą, a za Twoim pośrednictwem ze wszystkimi Siostrami i Braćmi Żydami dotkniętymi dzisiejszym incydentem w Sejmie.

Jestem poruszony i zawstydzony, że w chrześcijańskim kraju może dochodzić do aktów antysemickiej wrogości – czy to poprzez słowa, czy czyny, zarówno w Sejmie, jak i poza nim. Ze swojej strony deklaruję, że jako Biskup Kościoła uczynię wszystko, abyśmy zaangażowali się jako Kościół w zwalczanie wszelkiej antyreligijnej nienawiści, w tym szczególnie antysemityzmu, który przez wieki był sposobem bycia wielu chrześcijan, także ewangelików. Wiele się nauczyliśmy, wiele zrozumieliśmy, ale wciąż mamy – jako chrześcijanie – wiele powodów do zawstydzenia.

Mam nadzieję, że za stanowczą reakcją Pana Marszałka Sejmu RP podążą kolejne, zdecydowane działania. Modlę się, aby światło chanukowych świec, korespondujące z nadzieją adwentowego światła, wciąż trwało, rozpalając serca naszego społeczeństwa i naszych Kościołów.

Warszawa, 12 grudnia 2023 r.
Twój Brat
bp Jerzy Samiec

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2023