miniatura

– List Biskupa Kościoła W związku z antyreligijnym incydentem w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, biskup Kościoła Jerzy Samiec wystosował list otwarty do Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. W dniu 12 grudnia 2023 r. w bezprecedensowym w gmachu polskiego parlamentu akcie agresji poseł Konfederacji Grzegorz Braun przy pomocy gaśnicy w brutalny sposób zgasił świece w menorze, zapalone z okazji żydowskiego święta Chanuka. W następstwie tego zdarzenia został on wykluczony z obrad i nałożono na niego przewidziane w regulaminie maksymalne kary finansowe. Jednocześnie Kancelaria Sejmu skierowała do prokuratury zawiadomienie o prawdopodobnym popełnieniu przestępstwa z art. 195 Kodeksu karnego: „Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie,[...]