miniatura

Tegoroczna edycja Cithara Sanctorum Silesia. Festiwal muzyczny im. Jerzego Trzanowskiego odbędzie się w Bielsku-Białej, Cieszynie oraz pierwszy raz w Skoczowie. Rozpoczyna się 6 października.

Program festiwalu

6 października (piątek)

godz. 18.00
Bielsko-Biała, Galeria BWA Willa Sixta, ul. Mickiewicza 24

Promocja książki Michaela Morysa-Twarowskiego „Dzieje Księstwa Cieszyńskiego”, spotkanie z autorem prowadzi Rafał Monita

15 października (niedziela)

godz. 15.00

Bielsko-Biała, Spotkanie przy Nowym Cmentarzu Ewangelickim, ul. Listopadowa 92 

Spacer śladami bielskich i bialskich ewangelików z przewodniczką Katarzyna Sylwestrzak (PTTK Bielsko-Biała)

godz. 18.00

Bielsko-Biała, kościół ewangelicko-augsburski w Białej, ul. Staszica 2 

Koncert „Stwórca i Jego Stworzenie”

21 października (sobota)

godz. 12.00

Cieszyn, spotkanie przy domu Jerzego Trzanowskiego, ul. Głęboka 16, róg Stary Targ 

Spacer „Cieszyńskimi śladami księdza Jerzego Trzanowskiego” z historykiem Janem Pawłem Borowskim (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)

22 października (niedziela)

Skoczów, kościół ewangelicko-augsburski, ul. Kossak-Szatkowskiej 74

godz. 10.00 

Nabożeństwo z udziałem Wyższobramskiego Chóru Kameralnego pod kier. Piotra Sikory (Cieszyn)

godz. 17.00 

Koncert „Hymny z kraju Celtów”

Celtic Triangle


Cithara Sanctorum Silesia imienia Jerzego Trzanowskiego to idea prezentacji muzyki we wnętrzach sakralnych, choć nie tylko, w kontekście historycznym Ziemi Cieszyńskiej i w odwołaniu do tradycji zbioru śpiewów nabożnych i kościelnych Cithara sanctorum, od którego festiwal bierze nazwę, a którego autor, Jerzy Trzanowski, ewangelicki ksiądz, twórca pieśni kościelnych, urodził się pod koniec XVI wieku w Cieszynie. Ambitna i interesująco dobrana muzyka nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej i jej związków z tą postacią, zwaną bardem trzech narodów (Polski, Czech, i Słowacji), a czasem również słowiańskim ­Lutrem.

Główną ideą, wyróżniającą ten festiwal spośród innych, jest czerpanie z tradycji muzycznej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ks. Jerzy Trzanowski (1592–1637), duchowny na Śląsku Cieszyńskim, pisarz religijny pozostawił po sobie, jako największe swe dzieła, następujące pozycje: Ody łacińskie (Brzeg 1629), Phiala adoramentorum (Czara modlitw) z 1635 r., a przede wszystkim w 1636 r. zbiór Cithara sanctorum (Pieśni duchowe), kancjonał napisany w dialekcie morawskim, zawierający 412 pieśni. Doczekał się on ok. 150 wydań. Jerzy Trzanowski, jego postać i dzieła, są znane i żywe w pamięci mieszkańców regionu po obu stronach Olzy, ma swoje pomniki w Liptowskim Mikulaszu oraz w Cieszynie. Festiwal muzyczny Cithara Sanctorum ­Silesia, którego repertuar w przeróżny sposób nawiąże do tego autora, szeroko czerpiąc z tradycji muzyki ewangelickiej, jest nie tylko świętem muzyki, ale też okazją do celebrowania nowych brzmień w niecodziennych kontekstach. 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Strona festiwalu citharasanctorum.eu