miniatura

W 2023 r. działający w mysłowickiej parafii chór Jubilate Deo obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Razem z chórem jubileusz pracy dyrygenckiej świętuje Joanna Bliwert-Hoderny. Z tej okazji w kościele ewangelickim w Mysłowicach 18 czerwca odbył się jubileuszowy koncert, podczas którego jubilaci zaprezentowali swój repertuar, a zaproszeni goście mogli przeżyć chwile muzycznych wzruszeń.

Koncert nawiązywał do historii chóru i jego zróżnicowanego repertuaru i składał się z kilku części. „Chcemy w pieśniach, które usłyszymy, wielbić Boga, zgodnie z tym, co znajduje się w nazwie naszego chóru” – powiedział w czasie przywitania proboszcz ks. Adam Malina. W trakcie jubileuszowego koncertu kościół wypełnił się słuchaczami. Wśród nich byli m.in.: biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec, poseł Wojciech Król, były prezydent Mysłowic Edward Lasok, ks. Piotr Brząkalik (rzym.), a także byli chórzyści.

W zapowiedziach przed każdą częścią koncertu, oprócz podania tytułów i autorów śpiewanych pieśni, wskazywano też na ludzi, którzy przyczynili się do wprowadzenia danego rodzaju muzyki do repertuaru oraz na miejsca, gdzie ten repertuar był prezentowany. W ten sposób można było usłyszeć tradycyjne pieśni ewangelickie, muzykę cerkiewną, hebrajską, gospel i muzykę afrykańską. Wszystkie pieśni chór wykonywał pod dyrekcją Joanny Bliwert-Hoderny. Jej rolę dobrze podsumował bp Marian Niemiec: „Nie tylko jest profesjonalistką, ale jest bardzo odważna. Potrafi swoimi pomysłami zarazić i nie boi się sięgać po chorały luterańskie i po muzykę gospel, i po melodie z Afryki. Trudno wyobrazić sobie bez niej życie muzyczne naszej diecezji”.

Na zakończenie koncertu, po życzeniach i gratulacjach, obecni i byli chórzyści, zaśpiewali pieśń, którą zawsze kończą się próby – Z Bogiem bądźcie (ŚE 884), dziękując za przeszłość i powierzając Bogu przyszłość chóru.  

 


Tradycje muzycznej aktywności w mysłowickiej parafii sięgają połowy XIX wieku. Jednak w obecnym kształcie chór powstał w 1953 roku. Jego założycielem był Adam Korfanty, który wraz z przyjaciółmi założył zespół, którym następnie dyrygował przez 35 lat. Jego następczynią została Joanna Bliwert-Hoderny.

W chórze śpiewają ewangelicy z czterech wspólnie funkcjonujących parafii – z Mysłowic, Hołdunowa, Sosnowca i Katowic-Szopienic oraz osoby z innych Kościołów, które chcą razem wielbić Boga, zgodnie z nazwą, którą chór przyjął – Jubilate Deo.

Chór ma na swoim koncie wiele koncertów w parafii i diecezji oraz w rodzinnych Mysłowicach, w innych miejscach w Polsce, a także za granicą. Śpiewał na festiwalach muzyki chóralnej, np. muzyki cerkiewnej w Hajnówce i Białymstoku, na międzynarodowych spotkaniach, a także w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Wystąpi również we wrześniu tego roku podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2023