miniatura

s. Elfryda Baumgart (1931-2023)

Dnia 7 maja 2023 roku w wieku 92 lat zmarła diakonisa s. Elfryda Baumgart.

Siostra Elfryda Baumgart urodziła się 8 listopada 1931 roku w Sąsiecznie koło Łodzi. W 1962 roku przyjechała do Dzięgielowa na „Rok służby dla Pana”. Dnia 6 grudnia 1964 roku otrzymała strój siostry próbnej i rozpoczęła służbę w Domu Macierzystym, uczestnicząc w wykładach biblijnych i pielęgniarskich. W latach 1966-1969 pracowała w domu opieki w Sorkwitach. Następnie skierowano ją do Ewangelickiego Domu Opieki „Ostoja Pokoju” w Miechowicach. Dnia 16 kwietnia 1978 roku została wyświęcona na diakonisę przez bp. Janusza Narzyńskiego.

Po niespełna 10 latach służby w Miechowicach powróciła do Dzięgielowa, gdzie objęła kierownicze stanowisko w kuchni domu opieki. Po otwarciu Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus” pracowała w pralni oraz w gospodarstwie przy domu sióstr.

Pogrzeb siostry Elfrydy odbył się w 10 maja w Dzięgielowie.    


bp Wiktor Wysoczański (1939-2023)

W wieku 84 lat 27 kwietnia 2023 r. zmarł bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, profesor teologii starokatolickiej, były rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT), uczestnik dialogów ekumenicznych z Kościołami Prawosławnym i Rzymskokatolickim.

Bp Wiktor Wysoczański urodził się w 1939 r. w Wysocko Wyżnem (obecnie Ukraina). Studiował teologię starokatolicką w ChAT w Warszawie oraz prawo na uniwersytetach w Toruniu i Warszawie. W 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1975 r. otrzymał nominację na biskupa, zaś osiem lat później sakrę biskupią. W 1995 r. Synod Ogólnopolski Kościoła Polskokatolickiego wybrał go zwierzchnikiem tego Kościoła. Funkcję tę pełnił aż do śmierci.

Był też profesorem teologii starokatolickiej. Od 1967 r. pracował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1982 roku obronił doktorat w zakresie teologii historycznej. W 1985 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, zaś w 2003 r. tytuł profesora nauk teologicznych. Do końca życia był w ChAT kierownikiem Sekcji Teologii Starokatolickiej, a także kierownikiem dwóch katedr – Starokatolickiej Teologii Dogmatycznej i Moralnej oraz Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego. W latach 1990–1996 i 2002–2008 był również rektorem tej uczelni.

Należał do Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako zwierzchnik Kościoła członkowskiego Polskiej Rady Ekumenicznej z urzędu zasiadał w prezydium PRE. W latach 2011–2016 był jej wiceprezesem.

Jego pogrzeb odbył się 9 maja 2023 r. w katedrze Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2023