miniatura

– zmarła diakonisa Maria Czyż W niedzielę 4 października 2020 r. po długiej chorobie w wieku 88 lat zmarła diakonisa Maria Czyż. Urodziła się 16 stycznia 1932 roku w Wiśle. W 1959 roku została przyjęta do Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie jako kandydatka na diakonisę. W książce Powołane tak sama opisuje swoją drogę życiową w diakonacie: „Po okresie kandydackim, 29 października 1961 r. odbyło się moje »czepkowanie«. Otrzymałem strój siostry próbnej. Zostałam przygotowana do służby poprzez kurs biblijny i skrócony kurs pielęgniarski. Wykazywałam zainteresowania gastronomiczne, dlatego powierzono mi pracę w kuchni Domu Sióstr (1962-1975). 30 listopada 1969 r. zostałam wyświęcona na diakonisę przez ks. bp. Andrzeja Wantułę”. Jako biblijne motto swojej służby wybrała słowa z Księgi Ozeasza 2,21-22: „I zaręczę[...]

miniatura

W niedzielę 20 września 2020 roku obchodzono 97. rocznicę utworzenia ewangelickiego Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer” w Dzięgielowie. Jubileuszowe nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Marcin Brzóska z Cieszyna, było połączone z jubileuszem 60- i 50-lecia służby sióstr Aliny (Heleny) Ciosk i Anieli Kawulok. Błogosławieństwa udzielił diakonisom bp Adrian Korczago, przewodniczący rady opiekuńczej diakonatu. Podczas nabożeństwa wprowadzono również w urzędowanie Karinę Cieślar – nową dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Emaus”, która zastąpiła przechodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora Adama Pastuchę. Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafii ewangelickiej w Dzięgielowie pod dyrekcją Anny Stanieczek. Siostra Alina urodziła się 1 kwietnia 1928 roku w Jaworzu. W 1959 roku została przyjęta do diakonatu, rok[...]

miniatura

Wspominając, zatrzymujemy się myślą przede wszystkim na znaczących dla nas osobach. Na ludziach, którzy wpływali na rzeczywistość w szerszym czy węższym środowisku. Którzy pokazywali, jak żyć i w jaki sposób uczynić własną egzystencję użyteczną i szczęśliwą. Taką osobą była diakonisa, siostra Jadwiga Kunert. Miała wyjątkowy dar przekazywania wzorców religijnego wychowania opartego na Biblii. Biblia skarbem Moje obserwacje z nią związane pochodzą z okresu nastoletniego, gdy byłem w wieku pomiędzy szesnastym a dwudziestym rokiem życia. W mojej macierzystej parafii odbywały się w niedzielę po południu godziny biblijne, które siostra Jadwiga prowadziła od czasu do czasu. Niewiele zapamiętałem z treści, lecz sposób przekazu, zaangażowanie i siła przekonywania zmuszały do skupienia i powodowały zastanowienie. W tym, co mówiła, zawsze[...]