miniatura

W Katowicach 13 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia.

W wyniku wyborów prezesem został Michał Jadwiszczok z Poznania. Był on członkiem zarządu głównego przez pięć kolejnych kadencji, od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTE, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTE. Z zawodu jest nauczycielem historii.

Wybrano także pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego PTE: wiceprezesem został Józef Król (Jaworze), sekretarzem – Zbigniew Gruszka (Łódź), skarbnikiem – Halina Czaderna (Cieszyn), a członkami: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), Jan Szturc (Katowice). Wybrano także główną komisję rewizyjną oraz sąd polubowny.

Dwóm zasłużonym działaczom Walne Zabranie przyznało tytuły Honorowego Członka PTE. Otrzymali je Henryk Panusz – wieloletni prezes oddziału PTE w Łodzi, który prowadził go w najtrudniejszym dla tego oddziału okresie, aktywny w wielu różnych inicjatywach ewangelickich oraz Michał Pilch – współzałożyciel i wieloletni prezes oddziału PTE w Ustroniu, aktywny również jako działacz regionalny.

Podczas zebrania omawiano też bieżące wydarzenia.

na podstawie relacji Jana Szturca

U góry (od lewej): Zbigniew Gruszka, Anna Bednarek-Drath, Józef Król, Halina Czaderna, Michał Jadwiszczok, Jan Szturc, Łukasz Sitek

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2023