miniatura

W Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie 20 marca 2024 r. odbyło się spotkanie pod hasłem Ewangelicyzm, mazurskość, tożsamość. Zebrani zapoznali się z prezentacją, którą przedstawił biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause. Prelegent opowiedział o historii diecezji, która w przyszłym roku obchodzić będzie 500 lat istnienia luteranizmu na tym terenie. Przypomniał też związki warszawskiej parafii z Mazurami. Opowiedział o mazurskich parafiach, radościach i troskach życia w diasporze. Nie zabrakło współczesności, m.in. akcentów związanych z działalnością diakonijną i pomocą niesioną uchodźcom wojennym z Ukrainy. Bp Paweł Hause zaprosił wszystkich do odwiedzenia Mazur, zwłaszcza turystycznych ośrodków i do zwiedzania interesujących pod wieloma względami ewangelickich kościołów znajdujących się na terenie całej[...]

miniatura

W Katowicach 13 maja 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTE), podczas którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. W wyniku wyborów prezesem został Michał Jadwiszczok z Poznania. Był on członkiem zarządu głównego przez pięć kolejnych kadencji, od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTE, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTE. Z zawodu jest nauczycielem historii. Wybrano także pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego PTE: wiceprezesem został Józef Król (Jaworze), sekretarzem – Zbigniew Gruszka (Łódź), skarbnikiem – Halina Czaderna (Cieszyn), a członkami: Anna Bednarek-Drath[...]

miniatura

Pandemia wpłynęła także na działalność związanych z Kościołem stowarzyszeń. Bardzo mocno odczuł to bielski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, który w październiku 2020 roku stracił swojego prezesa – zmarłego na COVID-19 bpa Jana Szarka. W tamtym roku z powodu lockdownu odbyły się tylko dwa spotkania, jedno na platformie do wideokonferencji. Działalność w roku 2021 roku zainaugurowano w styczniu prelekcją ks. Bogdana Wawrzeczki na temat Światowego Indeksu Prześladowań i sytuacji chrześcijan w świecie, również tylko online. Jednak z racji m.in. wieku, dla części członków oddziału taka forma spotkań była trudna. „Zastanawiałam się, jak najlepiej będzie kontynuować nasze spotkania – mówi Janina Szeruda-Goszyk, wiceprzewodnicząca oddziału. – Pomocą służył mi syn i ostatecznie w każdy 3. czwartek miesiąca zapraszaliśmy na[...]

miniatura

Dnia 19 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 87 lat Władysław Sosna. Z zawodu inżynier mechanik i pedagog. Ceniony w Polsce krajoznawca, działacz turystyczny i społeczny związany ze Śląskiem Cieszyńskim. Prezes cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, a także wiceprezes zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Władysław Sosna urodził się w 1933 r. w Cieszynie. W cieszyńskiej parafii jego przewodnikami wiary byli ks. Andrzej Buzek i ks. Oskar Michejda, który go konfirmował. Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez kilkanaście lat pracował w Fabryce Maszyn Elektrycznych CELMA w Cieszynie, a od 1970 r. był nauczycielem w Technikum Mechani-czno-Elektrycznym. Był bardzo aktywny w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK) i w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, a od 1989 r. w Polskim Towarzystwie Ewangelickim[...]

miniatura

WIARA I MUNDUR. RYSZARD PASZKO I INNI KAPELANI EWANGELICCY, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2019, s. 192. Publikacja wydana z okazji stulecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego jest właściwie albumem. Jego największym walorem są reprodukcje dokumentów i zdjęć związanych z życiem i służbą pierwszego kapelana ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w II Rzeczpospolitej. Ks. gen. bryg. Ryszard Paszko to postać nietuzinkowa – z zainteresowaniem śledzi się jej losy. Fotografie z wojskowych uroczystości, a także zdjęcia dyplomów i legitymacji, listów gratulacyjnych i rozkazów pochwalnych oraz odznaczeń, kontrastują z dokumentami piętnującymi „nieodpowiednie i niestosowne zachowanie wobec władz okupacyjnych” – przed odzyskaniem niepodległości. To najlepiej ukazuje patriotyczną postawę[...]