miniatura

W Działdowie w kinie Apollo 18 kwietnia 2023 roku odbyła się premiera filmu Emilia Mazurska. Po projekcji odbyło się spotkanie z jego twórcami.

Ten fabularyzowany dokument opowiada o Emilii Sukertowej-Biedrawinie, polskiej działaczce patriotycznej, pisarce, zaangażowanej w ocalenie mazurskiej kultury. Film powstał z inicjatywy Muzeum Pogranicza w Działdowie oraz Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Dokument w przeważającej mierze skupia się na wydarzeniach z lat 1920-1939 w Działdowie, włączając w to plebiscyt, w którym decydowano o przynależności państwowej tego terenu, a także na wydarzeniach podczas II wojny światowej, gdy miasto zostało zajęte przez wojska hitlerowskie. Film zawiera wypowiedzi ekspertów i sceny z udziałem aktorów i rekonstruktorów historycznych. Obraz został nakręcony w takich miejscach jak: Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Dom „Gazety Olsztyńskiej”, w którym mieści się Muzeum Warmii i Mazur, Zespół Szkół w Malinowie oraz Zamek w Działdowie. Wzięli w nim udział aktorzy z olsztyńskiego teatru.

Emilia Sukertowa-Biedrawina była historyczką i działaczką społeczną na Mazurach i Warmii. Zaangażowana w Zrzeszenie Plebiscytowe Ewangelików Polaków współpracowała z Komitetem Mazurskim kierowanym przez bpa Juliusza Burschego. Po odzyskaniu niepodległości z inicjatywy ewangelickich działaczy została skierowana do Działdowa, gdzie osiadła na stałe. Napisała kilkanaście książek i ponad kilkaset artykułów, poświęconych sprawom mazurskim, podkreślających ich polski i ewangelicki charakter, które ukazały się w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Prowadziła aktywną działalność społeczno-oświatową w Działdowie. Po wojnie osiedliła się w Olsztynie i kierowała stacją naukową Instytutu Mazurskiego, a także redagowała czasopismo „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”. Jej imię nosi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

„Zwiastun Ewangelicki” 10/2023