miniatura

W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie 1 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie promujące „Kalendarz Beskidzki 2023”. Jak powiedział jego redaktor naczelny Jan Picheta, zawiera on co roku teksty o ludziach i miejscach od małopolskiej Soły po Ostrawicę na Zaolziu w Czechach. Wśród postaci ze Śląska Cieszyńskiego zwykle są też ewangelicy.

Tym razem o różnych gałęziach rodu Kubiszów pochodzących od Jana Kubisza, nauczyciela, poety i  działacza narodowego, autora słów pieśni Płyniesz Olzo oraz Ojcowski dom, napisała Magdalena Legendź. Zainspirowała ją ankieta Ewangelicy XX wieku ogłoszona przed laty w „Zwiastunie Ewangelickim”, gdzie powtarzały się nazwiska Michejdów, Buzków i właśnie Kubiszów, zgłaszanych przez czytelników za krzewienie polskości, patriotyzm i rzetelną pracę.

Oprócz autorki o rodzinie opowiadała jedna z bohaterek artykułu – diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, prawnuczka poety. Podkreśliła, że w rodzinie było wiele lekarzy, nauczycieli i duchownych co wynikało z zapisanej w ewangelickim etosie potrzebie służby ludziom i Bogu. Mowa tu m.in. o Janie Władysławie Kubiszu, długoletnim dyrektorze cieszyńskiego Szpitala Śląskiego czy Bronisławie Karolu Kubiszu, proboszczu w Pszczynie, Lwowie i Krakowie.

O rodowym dziedzictwie mówiła też wnuczka poety Alicja Toboła, zwana w rodzinie „strażniczką ojcowskiego domu”. W willi wybudowanej przez dziadka w Gnojniku (dziś w Czechach) prowadzi izbę pamięci, w której eksponowane są rękopisy, wydania Pamiętnika starego nauczyciela oraz jego popiersie i portret. W bibliotece obecni byli też potomkowie Tadeusza Kubisza, najstarszego syna poety, cieszyńskiego artysty fotografa, autora m.in. dokumentacji lokalnych wydarzeń związanych z odradzającą się po zaborach Polską.

„Zwiastun Ewangelicki” 4/2023