miniatura

Zgromadzenie Ogólne ŚFL to, jak zapisano w jej statucie, „najwyższy organ Światowej Federacji Luterańskiej”. Podsumowuje ono poprzedzający okres działania i wyznacza kierunek pracy zrzeszonych w federacji Kościołów luterańskich na całym świecie.

Zgromadzenia Ogólne obywają się zwykle co 6 lat. Od momentu założenia federacji odbyło się ich 12. W tym roku obradować będzie po raz trzynasty, a miejscem spotkania delegatów będzie Kraków. Z tej okazji w kolejnych numerach będziemy prezentować wszystkie Zgromadzenia Ogólne.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na tematy poszczególnych spotkań. Ich sformułowanie poprzedza zawsze długi proces, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów ŚFL.

„Hasło zgromadzenia ma w założeniu opisywać w krótkich słowach rzeczywistość Kościołów, względnie dominujące w niej na danym etapie historii tendencje. Hasło zgromadzenia na najbardziej ogólnym poziomie wyznacza też kierunek, w jakim Kościoły członkowskiej chcą podążać” – napisał ks. Ireneusz Lukas, sekretarz ŚFL ds. Europy na łamach „Kalendarza Ewangelickiego 2023”.

Rola Zgromadzenia Ogólnego odpowiada mniej więcej roli Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest to najwyższe gremium decyzyjne ŚFL. Prawo do udziału w nim mają przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich. Zgromadzenie przyjmuje sprawozdania prezydenta, sekretarza generalnego, a także przewodniczącego komisji finansowej. Decyduje o statucie, a także wybiera prezydenta ŚFL i Radę ŚFL, która nadzoruje prace federacji pomiędzy zgromadzeniami. Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego poprzez dyskusje, a także przez oświadczenia i rezolucje wyznaczają ogólny kierunek pracy federacji.

Ważnym aspektem zgromadzeń jest pielęgnowanie życia wspólnoty poprzez nabożeństwa i dzielenie się doświadczeniami, radościami i wyzwaniami, odmiennymi w różnych regionach i miejscach obrad.

W naszym regionie – Europie Środkowo-Wschodniej – Zgromadzenie Ogólne gościło dotychczas tylko raz. Było to w 1984 roku w Budapeszcie na Węgrzech.

W Lund Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowali m.in., od lewej: ks. Felix Gloeh, ks. Karol Kotula, fot. archiwum ŚFL
Lund 1947 r., statut ŚFL podpisuje J.P. van Heest, prezydent Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Holandii, fot. archiwum ŚFL

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2023