miniatura

– Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich

W Centrum Luterańskim w Warszawie, po dwóch latach przerwy, odbyło się w dniach 16-18 września 2022 r. XXIX Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich (OFKL). Synodalna komisja ds. kobiet, która jest organizatorem kolejnych forów, za temat przewodni przyjęła Jedność Kościoła, ponieważ rok 2022 Synod Kościoła ogłosił Rokiem jedności. Przez wszystkie dni obradom towarzyszył cytat biblijny z Listu do Efezjan 4,4-6.

Na OFKL przybyło ponad 40 pań z całego kraju. Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się spacerem po warszawskiej dzielnicy Muranów, który prowadziła Maria Chmiel. Przy placu Krasińskich zwróciła uwagę na udział kobiet w powstaniu warszawskim, dalej przechodząc na Muranów, opowiedziała o historii oraz architekturze tego miejsca. Prowadząca pokazała obiekty związane z ewangelicyzmem, jak kościół ewangelicko-reformowany czy tablica upamiętniająca miejsce, w którym do 1943 roku stał szpital ewangelicki. Duża część spaceru poświęcona była miejscom związanym z gettem warszawskim i powstaniem w 1943 roku. Wieczór miał charakter integracyjny. Uczestniczki poznawały się nawzajem, odkrywając co je łączy. Tę część programu, jak i modlitwę wieczorną prowadziła Elżbieta Byrtek.

Drugi dzień rozpoczęła modlitwą i rozważaniem ks. Małgorzata Gaś. Obrady otworzyła przewodnicząca synodalnej komisji ds. kobiet ks. Halina Radacz. Przypomniała o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich trzech latach, jak m.in. przyznanie Nagrody Kościoła im. Anny Wazówny Związkowi Kobiet Ewangelickich w Niemczech za jego wieloletnią działalność na rzecz Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Przedstawicielki tego stowarzyszenia w poprzednich latach były gośćmi OFKL. Przewodnicząca mówiła także o pierwszej w Polsce ordynacji dziewięciu kobiet na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz o zaangażowaniu wielu kobiet w prace przygotowawcze do Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które planowane jest w 2023 roku w Krakowie.

Ks. Halina Radacz poinformowała także uczestniczki, że synodalna komisja ds. kobiet ustanowiła Nagrodę im. Ireny Heintze, absolwentki teologii Uniwersytetu Warszawskiego z 1938 roku, pierwszej kobiety w todze, która prowadziła pracę duszpasterską na Mazurach w trudnych, powojennych warunkach. Nagroda przewidziana jest dla osób, które w szczególny sposób wspierały lub wspierają szeroko rozumianą służbę kobiet w Kościele. Zaprezentowano statuetkę, która będzie wręczana laureatom.

Główny wykład pt. Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja wygłosiła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Swoje wystąpienie rozpoczęła od objaśnienia symboliki logo przyszłorocznego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL. Przypomniała, że jedność to nie jednolitość, a tajemnicą Trójcy Świętej jest różnorodność w jedności, czyli jedność to pojednanie w różnorodności.

Po wykładzie uczestniczki spotkania podzieliły się na trzy grupy, w których dyskutowały o jedności w Kościele, parafiach i rodzinie. W toku dyskusji starano się odpowiedzieć na trzy pytania: Jakie są oznaki braku jedności? Co oznacza „bycie jednym”? oraz Jak można budować jedność? W każdej z tych grup na czoło wysuwał się wniosek, że jedność warunkuje akceptacja różnorodności, ale również otwartość na drugiego człowieka, umiejętność słuchania, międzypokoleniowego porozumiewania się. Jednym słowem – wszędzie jest możliwe budowanie jedności, jeżeli oparte jest ono na Słowie Bożym. Brak tych elementów przyczynia się do braku jedności.

Obrady zakończyły się odczytaniem dokumentu końcowego, a modlitwę wieczorną prowadziła tego dnia ks. Katarzyna Rudkowska.

Trzeci dzień to nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy, podczas które-go kazanie w oparciu o tekst z Księgi Izajasza 12,1-6 wygłosiła ks. Halina Radacz, a w liturgii nabożeństwa czynny udział brały: ks. Małgorzata Gaś, ks. Katarzyna Rudkowska oraz ks. Annica Anderbrant z Uppsali (Szwecja).

Na zakończenie forum ks. Halina Radacz podziękowała uczestniczkom za udział w obradach, a członkiniom synodalnej komisji współpracę, gdyż końca dobiega kadencja Synodu Kościoła.

tekst i zdjęcia Aldona Karska

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2022