miniatura

Dach nad głową

Wydział Służby Światu ŚFL zaangażował się w projekt budowy odpornych na trzęsienia ziemi i huragany domów dla najbardziej narażonych rodzin dotkniętych trzęsieniem ziemi na Haiti w zeszłym roku. Projekt budownictwa mieszkaniowego w ramach krajowego programu jest jedynym tego typu w regionie i ma potencjał, aby chronić rodziny przed skutkami tych częstych katastrof.

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti 14 sierpnia 2021 r., spowodowało śmierć ponad 2200 osób i uszkodzenie ponad 80 000 domów, ponadto 12 000 ludzi zostało rannych. Zniszczone zostały drogi, mosty, szpitale, szkoły, kościoły i budynki użyteczności publicznej. Co gorsza, wkrótce po trzęsieniu ziemi Haiti nawiedziły tropikalne burze.

W następstwie tych nieszczęść, Służba Światu ŚFL we współpracy z Norwegian Church Aid (NCA) i Act Alliance udzieliła pomocy humanitarnej 24 430 osobom z 4000 rodzin. Pomoc obejmowała budowę domów dla 10 rodzin, których miejsca zamieszkania zniszczyło trzęsienie ziemi oraz dotacje pieniężne dla 600 rodzin, zwłaszcza dla gospodarstw prowadzonych przez kobiety.

Domy budowane z pomocą ŚFL są zaprojektowane tak, aby były odporne na huragany i trzęsienia ziemi. Drewniana konstrukcja każdego domu jest zakotwiczona w betonowym fundamencie za pomocą metalowych wiązań stabilizujących dom. Konstrukcja dachu umożliwia przepuszczanie silnych wiatrów. Domy mają w założeniu przetrwać od 25 do 30 lat. Jeśli potrzebne są naprawy, materiały można znaleźć lokalnie na Haiti, a właściciele domów zostali przeszkoleni w podstawowej konserwacji budynków.

„Projekt budowlany to nie tylko próba pomocy w odbudowie i zmniejszeniu ryzyka katastrof, ale także długoterminowa inwestycja w gospodarkę i środki utrzymania lokalnej społeczności – mówi Prospery Raymond opiekujący się tym projektem. – Na każdy z dziesięciu domów przypadnie 15 robotników, którzy będą szkolić się pod okiem murarza. Łącznie 150 pracowników z lokalnej społeczności zyska nowe umiejętności, dzięki którym będą mogli się utrzymywać”.

na podstawie www.lutheranworld.org


Ekologia w RPA

Dzieci ze szkoły w Hermannsburgu w RPA prowadzą działania na rzecz klimatu, zrównoważonego rozwoju i dbałości o stworzenie. „To nie jest projekt krótkoterminowy, jednorazowy. Będzie trwał przez najbliższe lata” – powiedziała nauczycielka Nathalie Hulett, koordynatorka młodzieżowego projektu klimatycznego Północnowschodniego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła RPA (NELCSA). Projekt był realizowany w szkole w Hermannsburgu prowadzonej przez Kościół i wspierany przez Światową Federację Luterańską (ŚFL).

Szkoła znajduje się w pobliżu bardzo biednej społeczności wiejskiej w prowincji KwaZulu-Natal na wschodnim wybrzeżu RPA. Obszar otoczony jest lasami gospodarczymi, rośnie tam też wiele roślin inwazyjnych, które niszczą równowagę ekologiczną tego terenu.

W ramach projektu klimatycznego uczniowie rozpoczęli kampanię informacyjną wśród okolicznych mieszkańców o wartości rodzimych roślin i roślinności, wartości zrównoważonych, długoterminowych upraw, takich jak drzewa owocowe oraz ogrodnictwo warzywne. Szczególny nacisk położono na kompostowanie, erozję gleby i wybór upraw.

Uczniowie stworzyli także ogród warzywny. Dla niektórych z nich była to pierwsza okazja do poznania doboru roślin do uprawy i zdobycia umiejętności ogrodniczych. Wyhodowane warzywa wykorzystywane są w szkolnej kuchni, a część z nich jest przekazywana ubogim mieszkańcom.

We wrześniu 2021 r. uczniowie zasadzili drzewa owocowe m.in. na terenie szkoły, które wzbogacą tamtejszą bioróżnorodność. „Takie projekty to świetny sposób na zaangażowanie młodych w ich społeczności – mówi Hulett. – Zachęca to młodzież do edukacji i uświadamiania sobie lokalnych problemów”.

na podstawie www.lutheranworld.org

„Zwiastun Ewangelicki” 11/2022