miniatura

– rozmowa z ks. Lilaną Kasper, dyrektorką wykonawczą Wspólnoty Luterańskiej w Afryce Południowej (LUCSA) Jak praca kapelanki policji przygotowała Księdza do stanowiska dyrektorki wykonawczej LUCSA? Po 1994 roku (gdy w RPA w wyborach zwyciężył Afrykański Kongres Narodowy – przyp. red.) rząd zmienił retorykę i zamiast o oddziałach policji zaczął mówić o służbie policyjnej. Byłam wówczas wykładowczynią w Luterańskim Instytucie Teologicznym w Pietermaritzburgu, ale Kościół Ewangelicko-Luterański w Afryce Południowej, ze względu na pewne wyzwania, zdecydował się zamknąć ten instytut. W tym czasie Służba Policji Południowej Afryki (SAPS) ogłaszała wakaty dla pełnoetatowych kapelanów. Zgłosiłam się i zostałam przyjęta. Stanowisko to okazało się jednym z moich najważniejszych doświadczeń duszpasterskich. Byłam odpowiedzialna za[...]

miniatura

Dach nad głową Wydział Służby Światu ŚFL zaangażował się w projekt budowy odpornych na trzęsienia ziemi i huragany domów dla najbardziej narażonych rodzin dotkniętych trzęsieniem ziemi na Haiti w zeszłym roku. Projekt budownictwa mieszkaniowego w ramach krajowego programu jest jedynym tego typu w regionie i ma potencjał, aby chronić rodziny przed skutkami tych częstych katastrof. Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Haiti 14 sierpnia 2021 r., spowodowało śmierć ponad 2200 osób i uszkodzenie ponad 80 000 domów, ponadto 12 000 ludzi zostało rannych. Zniszczone zostały drogi, mosty, szpitale, szkoły, kościoły i budynki użyteczności publicznej. Co gorsza, wkrótce po trzęsieniu ziemi Haiti nawiedziły tropikalne burze. W następstwie tych nieszczęść, Służba Światu ŚFL we współpracy z Norwegian Church Aid (NCA) i Act Alliance udzieliła pomocy[...]