miniatura

W Warszawie 31 maja 2022 r. wręczono nagrodę Polskiej Rady Ekumenicznej, przyznawaną za szczególne zasługi dla ruchu ekumenicznego. Nagroda została wręczona podczas obchodów 10-lecia Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (EUTW), które odbyły się tego dnia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie.

Laureatem drugiej edycji nagrody został Roman Michalak, inicjator, współtwórca i prezes zarządu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – instytucji służącej kształceniu i integracji osób w wieku senioralnym, rozwojowi ich zainteresowań i praktycznych umiejętności, zaspokojeniu ich potrzeb duchowych, krzewieniu ekumenizmu i dialogicznej religijności. Patronat nad EUTW objęły Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i ChAT.

„W dniu jubileuszu 10. rocznicy działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ChAT, Polska Rada Ekumeniczna wyraża uznanie dla wszystkich Organizatorów i Słuchaczy, nagradzając Osobę, która była i jest jego spiritus movens. Tą osobą jest Roman Michalak” – napisano w laudacji, którą podczas uroczystości odczytał prezes PRE bp Andrzej Malicki.

W tegorocznej edycji nagrody kapituła postanowiła nagrodzić również dwie inne osoby: prof. Karola Karskiego, emerytowanego pracownika naukowego ChAT, ekumenistę i byłego pracownika PRE, a także Andrzeja Wójtowicza, byłego wieloletniego dyrektora PRE. Nagrody zostaną wręczone w terminie późniejszym.


Nagroda Polskiej Rady Ekumenicznej została ustanowiona w 2020 r. Zgodnie z regulaminem „przyznawana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym podmiotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”.

fot. ak

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2022