miniatura

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wręczył nagrodę im. doktora Macieja Lisa. Uroczystość odbyła się 16 listopada 2021 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (ECDiE) we Wrocławiu. Tegoroczną laureatką została Monika Zima-Parjaszewska – prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI).

Nagroda ustanowiona została dla uczczenia jednego z założycieli ECDiE. Maciej Lis był też długoletnim członkiem Konsystorza i Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Był też Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu. Wręczający wyróżnienie Marcin Wiącek wspominał sylwetkę dra Macieja Lisa, którą najpełniej opisuje powtarzane przez niego motto: „Tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas”.

Monika Zima-Parjaszewska zajmuje się sprawami osób z niepełnosprawnościami działając na rzecz ich pełnego włączenia do życia społecznego, walcząc o egzekwowanie w stosunku do nich praw człowieka i obywatela oraz wspierając ich w dążeniu do samostanowienia i niezależności. Jako prawnik stara się też o zastąpienie w Polsce tzw. instytucji ubezwłasnowolnienia instytucją wspieranego podejmowania decyzji. Jest też współautorką programu szkolenia osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym imieniu, co skutkuje wzmocnieniem ich samooceny i rozwoju osobistego.

Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich od sześciu lat przyznawana jest osobom, które realizują wyznaczone przez jej patrona standardy.

Tekst i zdjęcie: ks. Paweł Meler

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2021