miniatura

– obradowały synody diecezjalne Na wszystkich wiosennych synodach diecezjalnych w tym roku wybierani są świeccy delegaci do Synodu Kościoła. Pierwsza sesja w nowej kadencji odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia w Warszawie. W sobotę 4 marca 2023 roku w Wiśle-Malince obradował synod diecezji cieszyńskiej. Obrady poprzedziło nabożeństwo komunijne, podczas którego kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Po nabożeństwie otwarto wystawę Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Jej autorka prof. Grażyna Kubica-Heller wygłosiła krótki wykład dotyczący tematu wystawy. Biskup diecezji Adrian Korczago przedstawił sprawozdanie za 2022 rok, w trakcie którego prezentowano zdjęcia z ubiegłorocznych wydarzeń. Kurator diecezji Tomasz Bujok zaprezentował sprawozdanie finansowe za rok 2022 oraz[...]

miniatura

W Polkowicach (woj. dolnośląskie) 13 stycznia 2023 r. odsłonięto dwujęzyczną, pamiątkową tablicę, która znajduje się w Parku Ewangelickim. Umieszczono na niej napis: „Do roku 1945 znajdował się tutaj ewangelicki cmentarz miasta Polkowice. Ten pomnik przypomina wszystkich ludzi, którzy zostali tu pochowani”. Po bokach umieszczono herb miasta oraz różę Lutra. Sam park został w 2022 r. zrewitalizowany, a rada miasta ze względu na historię tego miejsca postanowiła nadać mu nazwę „Park Ewangelicki”. W uroczystości wziął udział proboszcz parafii luterańskiej w Legnicy ks. Jerzy Gansel. Obecny był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki oraz przedstawiciele Kościoła Chrystusowego w Polkowicach. „To miejsce w sposób symboliczny ma upamiętniać tych wszystkich, którzy na tych ziemiach przed drugą wojną światową mieszkali, mieli swój dom i[...]

miniatura

W ewangelickim kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu 8 stycznia 2023 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przewodników Dolnego Śląska. Kościół wypełnił się charakterystycznymi czerwonymi kurtkami, w jakich zwykle chodzą przewodnicy. Wśród nich są ewangelicy, którzy podczas oprowadzania turystów nie pomijają żadnej okazji, by umiejętnie wskazać na ewangelickie wątki dolnośląskiej historii. W spotkaniu uczestniczyli m.in. bp Ryszard Bogusz i bp Waldemar Pytel. Były podziękowania i życzenia błogosławionych szlaków i dróg.                                     [...]

miniatura

Do parafii luterańskiej w Świdnicy trafił księgozbiór Franciszka Zięby Ryżego, historyka, nauczyciela, a przede wszystkim kolekcjonera. Niemal 400 książek z XX wieku przekazała jego córka, Barbara Ryży, była świdniczanka. Wśród nich są białe kruki, takie jak Rapsodia świdnicka opisująca historię XIV-wiecznej Świdnicy, wydana w latach 60. ubiegłego wieku. Są też książki o tematyce ewangelickiej. Wszystkie tytuły są podpisane przez nieżyjącego już bibliofila. Ofiarodawczyni wpadła na pomysł przekazania otrzymanego spadku, gdy oglądała odnowioną barokową salę w świdnickiej plebanii. „Pomyślałam, że ta piękna przestrzeń to chyba znak Boży, że to świetne miejsce dla księgozbioru mojego ojca” – powiedziała. W budynku mieści się bowiem Dolnośląski Instytut Ewangelicki, a w nim odrestaurowane archiwum. Liczy ono około 14 tysięcy[...]

miniatura

Diecezja wrocławska Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego obradował w dniach 21-23 października 2022 roku w Międzyzdrojach na Pomorzu. Głównym tematem obrad było hasło kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej – Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja, które odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Synod rozpoczął się w piątkowe popołudnie. Wieczorne nabożeństwo tradycyjnie odprawiono w rzymskokatolickim kościele św. Piotra Apostoła, a poprowadził je ks. Marcin Orawski. Wprowadzenia do tematyki 17. sesji synodu dokonał biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec. Pracę w grupach prowadzili: bp Mirosław Wola, radca diecezjalny Lucyna Żak oraz kurator diecezji Katarzyna Bruzi. Zajęli się oni odpowiednio tematami: Jedno Ciało, czyli jedność w różnorodności; Jeden Duch – jakie duchy konkurują o[...]

miniatura

W dniach 15-18 września 2022 r. w Legnicy odbywały się uroczystości związane z jubileuszem 500 lat Reformacji w Legnicy oraz 830 lat kościoła Marii Panny. Pierwszego dnia w Legnickiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Lutowską, autorką książki pt. Powierzony klucz, opowiadającej o losach ewangelików na Dolnym Śląsku. W spotkaniu, które prowadziła Anna Gątowska – dyrektorka biblioteki, udział wzięło kilkadziesiąt osób. Dzień później w murach Akademii Rycerskiej w Legnicy i najbardziej reprezentacyjnym miejscu miasta – sali królewskiej odbyła się konferencja naukowa. Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Piotr Oszczanowski (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), dr hab. Marek Pilch (Akademia Muzyczna w Katowicach), dr hab. Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia[...]

miniatura

- jubileusz w Świdnicy W dniach 4-11 września 2022 r. parafia luterańska w Świdnicy obchodziła 370-lecie rozpoczęcia budowy kościoła Pokoju. Obchody rozpoczęły się koncertem laureatów konkursu organowego. Dzień później przygotowano wernisaż wystawy Liber apertus est qui est vitae – Reformacja w numizmatach od XVII do XXI wieku, czyli interesującego zbioru monet i medali wydawanych dla upamiętnienia najważniejszych wydarzeń związanych z Reformacją i kościołem Pokoju. Z okazji jubileuszu wybito również pamiątkową monetę. W kolejnych dniach odbył się koncert na dwoje skrzypiec i dwoje organów, którego zwieńczeniem było wirtuozerskie wykonanie pieśni Otwierajcie piękne bramy napisanej przez Benjamina Schmolcka – świdnickiego duchownego. Zaprezentowano też przedstawienie świdniczanki, polonistki Marioli Mackiewicz pt. Sami obcy, opowiadającego[...]

miniatura

We wszystkich mediach dużo miejsca poświęca się katastrofie ekologicznej, która dotknęła rzekę Odrę. W tej sprawie zabrali także głos luterańscy biskupi. Biskup Kościoła Jerzy Samiec 12 sierpnia 2022 r. tak napisał na Twitterze: „Dzieci z in vitro nie są problemem, a błogosławieństwem i są tak samo kochane jak wszystkie inne. Problemem nie jest rzekome prześladowanie chrześcijan w Polsce. Problemem jest za to zatruta #Odra, śnięte ryby i niedbalstwo”. Odniósł się on w tym wpisie także do kontrowersyjnego podręcznika do nowego szkolnego przedmiotu historia i teraźniejszość. Natomiast biskup diecezji wrocławskiej Waldemar Pytel 19 sierpnia wydał oświadczenie, w którym napisał m.in: „Bezprecedensowa katastrofa na obszarach nadodrzańskich, które leżą również na terenie Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wywołują[...]

miniatura

Diecezja cieszyńska W Bielsku-Białej 12 marca 2022 roku odbyła się 10. sesja VI kadencji synodu diecezji cieszyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem, w którym kazanie wygłosił bp Adrian Korczago. Czynny udział w nabożeństwie wzięli synodałowie: ks. radca Waldemar Szajthauer, ks. Mateusz Mendroch, Andrzej Cieślar, wiceprezes konsystorza Adam Pastucha, radczyni Krystyna Penkała, Leszek Podżorski, Danuta Szczypka oraz uczestniczka konkursu biblijnego Nadina Broda. W trakcie nabożeństwa wręczono dyplomy uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. W związku z tym, że była to ostatnia sesja obecnej kadencji synodu diecezji bp Adrian Korczago wraz z kuratorem diecezji Tomaszem Bujokiem wręczył synodałom okolicznościowy list zawierający podziękowania za ich pięcioletnią służbę. Po nabożeństwie, w auli Towarzystwa[...]

miniatura

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wręczył nagrodę im. doktora Macieja Lisa. Uroczystość odbyła się 16 listopada 2021 roku w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (ECDiE) we Wrocławiu. Tegoroczną laureatką została Monika Zima-Parjaszewska – prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Nagroda ustanowiona została dla uczczenia jednego z założycieli ECDiE. Maciej Lis był też długoletnim członkiem Konsystorza i Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Był też Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu. Wręczający wyróżnienie Marcin Wiącek wspominał sylwetkę dra Macieja Lisa, którą najpełniej opisuje powtarzane przez niego motto: „Tak kształtować rzeczywistość, aby było więcej dobra wokół nas”. Monika[...]