miniatura

W diecezji mazurskiej w ostatnim czasie wydano dwie ważne dla Mazurów książki, które w interesujący sposób zachowują pamięć i przypominają o tym co było, dając zarazem naukę na przyszłość.

Pierwszą z nich diecezja mazurska wydała na dzień Pamiątki Reformacji. W Olsztynie, gdzie 31 października 2021 r. odbywały się główne obchody diecezjalne, po nabożeństwie w kościele uczestnicy zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie odbyła się promocja albumu Kościoły ewangelickie diecezji mazurskiej. Głównymi prowadzącymi byli ks. Łukasz Stachelek i biskup diecezjalny Paweł Hause. Głos zabrali również zaproszeni goście zwracając uwagę na konieczność powstawania takich książek i opracowań, które na stałe zachowają obraz i historię mazurskich ewangelików. Książka składa się z 3 części. Najważniejszą i najobszerniejszą są zdjęcia wraz z opisami kościołów aktualnie czynnych w diecezji mazurskiej.

Druga książka miała promocję 8 listopada 2021 r. również w Olsztynie. Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku autorstwa prof. Grzegorza Jasińskiego, który to już kilkakrotnie zasłużył się dla społeczności ewangelików na Mazurach wydając wcześniej poprzednie części cyklu i zajmując się poprzednimi etapami działalności i życia luteran na tych terenach. Książka jest obszerna, jednak jak zauważają recenzenci, profesora Jasińskiego cechuje niezwykłe zrozumienie czytelników. Dzięki temu potrafi ująć konkrety historiografii w sposób przystępny i ciekawy, tak by jego książki nie były sztuką dla sztuki, historią dla historyków, lecz prawdą dla wszystkich.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021