miniatura

Dnia 24 października 2021 r. został poświęcony nowy, dębowy krzyż na cmentarzu ewangelickim w Nowej Kaźmierce.

Kościół ewangelicki w Nowej Kaźmierce (gmina Chocz, województwo wielkopolskie) został poświęcony w 1907 r. dla lokalnej społeczności osadników wyznania ewangelicko-augsburskiego, sprowadzanych od 1790 r. z Holandii lub Niemiec. Obecnie jest to filiał parafii w Kaliszu i gromadzi niewielką liczbę parafian. Kościół jest współużytkowany ekumenicznie z parafią rzymskokatolicką.

Obok kościoła znajduje się ewangelicki cmentarz, który utrzymywany jest głównie przez kobiety z miejscowego filiału. Po 114 latach stary sosnowy krzyż stojący na cmentarzu został zastąpiony dębowym, przygotowanym ze złamanego przez naturę drzewa. Poświęcili go wspólnie ks. Michał Kühn, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu oraz o. Dobromił Beker, wikariusz klasztoru Zakonu Braci Mniejszych, z rzymskokatolickiej parafii św. Andrzeja Apostoła w Choczu.

W uroczystości uczestniczyła również dyrektora generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk, która pochodzi z Nowej Kaźmierki. Nakreśliła ona historię tych ziem oraz parafii. Podkreśliła zaangażowanie lokalnych mieszkańców w przygotowanie nowego krzyża i dbanie o to miejsce. Wystąpienie zakończyła słowami: „Niechaj ten krzyż będzie dla nas znakiem na kolejne stulecia. Cmentarz wraz z krzyżem tworzą miejsce zadumy, wyciszenia i refleksji, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Wspólnie o niego dbając – zachowujemy go jako miejsce wspólnoty, wzajemnego szacunku, modlitwy i międzyludzkiego pojednania”.

„Zwiastun Ewangelicki” 22/2021