miniatura

– poświęcenie kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-Malince

Ten dzień był długo wyczekiwany. W niedzielne popołudnie 5 września 2021 roku można było wreszcie otworzyć szeroko drzwi do nowego kościoła i centrum parafialnego w Wiśle-Malince i zaprosić na poświęcenie tego obiektu. Jeszcze przed rozpoczęciem prawie wszystkie miejsca w kościele były zajęte. Na to ważne wydarzenie przybyli oczywiście parafianie z Malinki, ale też ewangelicy z pozostałych parafii w Wiśle oraz z okolicznych miejscowości. Na tych, którzy trochę się spóźnili, czekały miejsca w sali parafialnej, gdzie dzięki transmisji można było brać udział w poświęceniu, które odbywało się piętro wyżej.

Osoby z innych części Polski, a także z zagranicy uczestniczyły w uroczystości dzięki transmisji internetowej, do której nowy obiekt jest szczególnie przygotowany i wyposażony.

Rada parafialna i duchowni w drodze ze starego do nowego kościoła

Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem rady parafialnej i duchownych. Do nowego kościoła wniesiono Biblię ołtarzową i naczynia komunijne. Duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego reprezentowali: biskup Kościoła Jerzy Samiec, bp Adrian Korczago (diecezja cieszyńska), bp Marian Niemiec (diecezja katowicka), bp Waldemar Pytel (diecezja wrocławska), bp Marcin Makula (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe), prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina oraz księża diecezji cieszyńskiej.

Poświęcenia kościoła i centrum parafialnego Słowem Bożym i modlitwą dokonał bp Jerzy Samiec w asyście bpa Adriana Korczago i ks. Leszka Czyża, proboszcza parafii w Wiśle-Malince. Grzegorz Procner w imieniu budowniczych przekazał proboszczowi klucz do kościoła. Pierwszą pieśnią zboru, jaka zabrzmiała, był hymn Warownym grodem.

bp Jerzy Samiec

Swoje kazanie w oparciu o 1. List do Koryntian 3,5-11 biskup Kościoła Jerzy Samiec rozpoczął od pytania: I co dalej? „To ważne pytanie, bo takie chwile jak ta bywają przełomowymi. Sprawiają, że zakładany cel został osiągnięty. Zaangażowanie, entuzjazm, gorliwość powoli będą wyhamowywać. (…) To pytanie o cele, które teraz będziecie sobie stawiali i które teraz z nowym centrum będzie łatwiej realizować”. Wskazując odpowiedź na pytanie: I co dalej? – zachęcał do budowania przyszłości parafii i nowego funkcjonowania w nowym obiekcie na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus

Powiedział też: „W imieniu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego chcę wam podziękować za podjęcie się trudu wybudowania nowego centrum parafialnego w Wiśle-Malince. Chcę podziękować Lidii i Leszkowi Czyżom. Wiem, jak wielkim wyzwaniem była dla was decyzja o budowie i sama budowa. To wielkie obciążenie. Stres, który wam towarzyszył i towarzyszy, jest olbrzymi, ale wiem, że każda trudność, także choroba, która was dotykała, pogłębiała zaufanie do naszego Pana, którego bliskość odczuwaliście i odczuwacie”. Biskup Kościoła podziękował też radzie parafialnej i wszystkim zaangażowanym w budowę.

Całą uroczystość prowadzili: Jakub Górniok i Mateusz Czyż. Śpiewał zespół parafialny prowadzony przez Filipa Króla. Przed nabożeństwem wystąpił też chór z parafii w Wiśle Centrum pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer oraz chór dziecięcy z Wisły-Malinki pod dyrekcją Małgorzaty Rymorz.

Po nabożeństwie był czas na życzenia i gratulacje. Bp Adrian Korczago, który do 30 czerwca 2021 r. ze względu na chorobę ks. Leszka Czyża był administratorem parafii w Wiśle-Malince, w swoim przemówieniu nawiązał do różnych wyzwań, które stanęły na drodze budowniczych centrum. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok wyraził radość z powstania takiego obiektu w mieście i gratulował parafii takiego osiągnięcia. W imieniu darczyńców i sponsorów przemawiał Adam Wałach.

Życzenia i gratulacje parafii w Malince przekazali: bp Adrian Korczago, burmistrz Tomasz Bujok, Adam Wałach z rodziną

Zaprezentowano również fragmenty wideo z życzeniami nadesłanymi przez różnych duchownych i przedstawicieli chrześcijańskich organizacji. Radny parafii Andrzej Cieślar odczytał wiersz Andrzeja Szalbota napisany specjalnie na poświęcenie kościoła. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli Legendę o śpiących biskupach autorstwa Lidii Czyż. Miejscowi parafianie w humorystycznej formie przedstawili w tym spektaklu historię budowy swojego nowego kościoła.

Spektakl o budowie kościoła

Na tydzień poprzedzający niedzielną uroczystość parafianie przygotowali kilka wydarzeń towarzyszących. Od poniedziałku 30 sierpnia do czwartku 2 września codziennie przez 24 godziny trwało w parafii czytanie Biblii na głos. Odbywały się również wieczory modlitewno-uwielbiające. W jednej z sal centrum parafialnego otwarto wystawę poświęconą Biblii. W sobotę 4 września zainteresowane osoby mogły poznać budynek centrum parafialnego. Odbyło się spotkanie pt. Tak to się zaczęło z osobami zaangażowanymi w budowę starego i nowego kościoła, zorganizowano również spotkanie autorskie z Lidią Czyż.


O budowie i planach na przyszłość mówi ks. Leszek Czyż

Kiedy i dlaczego zdecydowaliście się na budowę nowego kościoła?

Po pierwsze, stary kościół nie spełniał norm bezpieczeństwa. W czasie kontroli Straży Pożarnej funkcjonariusz stwierdził, że ostatni raz podpisuje zgodę na użytkowanie z powodu wąskiej i drewnianej klatki schodowej, braku wyjścia awaryjnego itp.

Po drugie, kościół był zbyt ciasny. Na emporach ludzie nic nie widzieli, bo siedzieli w dwóch głębokich wnękach, a z powodu niewielkiej wysokości – zaledwie 2,10 m – nie było czym oddychać, gdy ławki były wypełnione. Z kolei na dole wierni siedzieli nawet w korytarzu.

Dzięki sponsorom w roku 2013 zakupiliśmy działkę – możliwość jej zakupu to kolejny cud, bo wcześniej kilka razy zmieniała właścicieli, jeden z nich ją rozparcelował i prawie zaczął budowę domu, ale – jak sam powiedział: „Bóg mu zamknął drzwi”. Uchwałę o budowie podjęto w styczniu 2014 roku na zgromadzeniu parafialnym.

Nie baliście się problemów finansowych?

Ogromnie się baliśmy! Ale mieliśmy pewność, że jeśli Bóg daje wizję, to zabezpieczy nas finansowo. To była budowa „na wiarę” i uważamy za cud, że się to udało!

Czy były momenty krytyczne, takie że najchętniej byście się wycofali?

Było mnóstwo takich momentów. Trudność już sprawiły nam m.in. różne wizje członków komitetu budowy. Mieliśmy też prawie rok przerwy, bo jedną z firm budowlanych – jak to określiła – „to przerosło”. Trudności sprawiała też moja długotrwała absencja chorobowa, ale dzielnie zastępował mnie przewodniczący komitetu budowy Waldemar Wałach i bp Adrian Korczago.

Z pewnością pozostały też piękne wspomnienia z czasu budowy.

Tak, jest ich mnóstwo: Boże zaopatrzenie w finanse, wiel­ki zaangażowanie wielu osób – niektórzy nieodpłatnie pracowali całymi tygodniami, w tym wiele osób spoza parafii.

Co jest najważniejsze w nowym obiekcie i co jest najciekawsze?

Najważniejsza jest jego wielofunkcyjność, a najciekawsza jest niewątpliwie jego nowoczesna, prosta forma.

Jakie nowe działania parafialne będziecie mogli podjąć dzięki nowemu budynkowi?

Dzięki jego wielofunkcyjności i wyposażeniu potencjał jest wielki. Istnieje m.in. możliwość podziału sali na parterze na cztery mniejsze. Z kolei wyposażenie techniczne, m.in. odpowiednio zaprojektowane nagłośnienie oraz sprzęt do transmisji wideo pozwoli wykorzystywać obiekt na koncerty, konferencje itp. Główna sala pomieści ponad 500 osób.

Niestety pozostaje też pytanie, co ze starym kościołem?

Tak, to ważne pytanie. Przede wszystkim muszą się tu wypowiedzieć specjaliści na temat jego stanu technicznego, bo kościół praktycznie nie ma fundamentów i pęka w wielu miejscach. Mieliśmy tyle spraw związanych z budową, że świadomie zostawiliśmy tę kwestię na później.

„Zwiastun Ewangelicki” 18/2021