miniatura

W niedzielę 27 czerwca 2021 r. w Wiśle odsłonięto tablicę pamiątkową ks. gen. Adama Pilcha, pochodzącego z Wisły duchownego ewangelickiego, który zmarł tragicznie 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uroczystość połączona była z 183. pamiątką poświęcenia kościoła apostołów Piotra i Pawła. Kazanie wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej Adrian Korczago. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych.

Po nabożeństwie, na placu przed kościołem odbyło się odsłonięcie tablicy. Postać ks. gen. Adama Pilcha przypomniał ks. ppłk Wiesław Żydel, krótkie wspomnienie i modlitwę zmówił Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula, a tekst biblijny odczytał ks. por. Dawid Banach. Krótkie przemówienie wygłosił także starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Tablicę odsłonił bp Adrian Korczago wraz z żoną ks. gen. Adama Pilcha Kornelią Pilch i jego córką Emmą.

Ks. Adam Pilch urodził się 26 czerwca 1965 roku w Wiśle. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1984 roku rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W dniu 15 lipca 1990 roku w Sorkwitach został ordynowany. Najpierw był wikariuszem diecezji warszawskiej. W latach 1993–1995 był administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, gdzie w 1995 roku został wybrany na stanowisko proboszcza.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym. Od 1999 roku był zastępcą Ewangelickiego Biskupa Wojskowego w stopniu pułkownika. W latach 1995-1997 pracował w Komisji Regulacyjnej przy MSWiA. Był też członkiem Kapituły Orderu Uśmiechu.

Zginął tragicznie w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku, lecącego na uroczystości rocznicowe do Katynia (Rosja), pełniąc obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego. Pośmiertnie został awansowany do stopnia generała. Pozostawił żonę i córkę oraz rodziców z rodziną.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2021