miniatura

W dniach 23-27 czerwca 2021 r. odbyła się letnia sesja Instytutu Pastoralnego dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Instytut podzielony był na dwie części – zajęcia od 23 do 25 czerwca odbywały się na platformie do wideokonferencji, a dwa kolejne dni kursanci spotkali się w Goleszowie, Wiśle oraz Ustroniu.

Uczestnicy omawiali wraz z prof. Jerzym Sojką tematykę luterańskiej tożsamości na podstawie tekstów Ekumenicznego Instytutu Badań w Strasburgu, zapoznawali się z możliwościami kreowania dynamiki nabożeństwa w oparciu o pieśni umieszczone w Śpiewniku ewangelickim oraz analizowali pieśni Lutra i inne z czasów Reformacji znajdujące się w polskich śpiewnikach – te tematy prezentował prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina. Podczas spotkania z rzecznikiem prasowym Kościoła Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską kursanci zostali zaproszeni do współpracy przy tworzeniu materiałów na stronę internetową luteranie.pl.

Podczas bezpośrednich spotkań w Goleszowie uczestnicy wraz z ks. dr. Grzegorzem Olkiem dyskutowali o ewangelikalno-pandemicznej krytyce ewangelicyzmu oraz poznawali programy do pracy egzegetycznej.

W niedzielę 27 czerwca kursanci uczestniczyli w Wiśle w nabożeństwie z okazji 183. pamiątki poświęcenia kościoła ap. Piotra i Pawła. Po południu uczestnicy wzięli udział w ustrońskim XVII Festiwalu Ekumenicznym.

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2021