miniatura

– letnia sesja Instytutu Pastoralnego Od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku w Warszawie i Żyrardowie odbywały się wykłady w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów. Pierwszego dnia odbyło się m.in. spotkanie z biskupem Kościoła Jerzym Samcem oraz wykład prof. dr hab. Tadeusza Zielińskiego (ChAT) pt. Aktualne zagadnienia prawa i praktyki pogrzebowej. Forum kursantów oraz warsztaty m.in. z prowadzenia posiedzeń rad parafialnych poprowadził dyrektor Instytutu Pastoralnego bp Adrian Korczago.  Piątkowy czas kursanci spędzili na wykładach m.in. prof. dr hab. Renaty Nowakowskiej-Siuty pt.: Przemoc wobec dzieci i młodzieży i przemoc rówieśnicza. Jak rozmawiać z ofiarą i sprawcą przemocy? oraz Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami ze spektrum autyzmu. Z kolei warsztaty pt. Jak przekazać komunikat w 2 minuty? poprowadziła ks. Halina Radacz.[...]

miniatura

W dniach 14-18 lutego 2022 r. odbyła się zimowa sesja Instytutu Pastoralnego – po raz kolejny online. Spotkanie rozpoczęto od modlitwy trzech ubiegłorocznych absolwentów: ks. dra Grzegorza Olka, ks. Zbigniewa Obracaja i ks. Piotra Sztwiertni w oparciu o wybrane wersety z 13. rozdziału 1. Listu do Koryntian. Ks. dr Grzegorz Olek przez cały tydzień opowiadał o specyfice czterech Ewangelii: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, ich głównych narracyjnych wątkach, zbiorach mów i zamyśle poszczególnych autorów. Wykładowca analizował także Kazanie na górze i przedstawiał nowe wyniki badań biblistycznych związanych z Galileą. Refleksje te stanowiły wsparcie w procesie zrozumienia tekstów, będących fundamentem dla wygłaszanych kazań, prowadzenia lekcji religii i rozmów duszpasterskich. Kursanci podczas zajęć z Joanną Gacką, wykładowczynią Ewangelikalnej[...]

miniatura

W dniach 23-27 czerwca 2021 r. odbyła się letnia sesja Instytutu Pastoralnego dla praktykantów i wikariuszy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Instytut podzielony był na dwie części – zajęcia od 23 do 25 czerwca odbywały się na platformie do wideokonferencji, a dwa kolejne dni kursanci spotkali się w Goleszowie, Wiśle oraz Ustroniu. Uczestnicy omawiali wraz z prof. Jerzym Sojką tematykę luterańskiej tożsamości na podstawie tekstów Ekumenicznego Instytutu Badań w Strasburgu, zapoznawali się z możliwościami kreowania dynamiki nabożeństwa w oparciu o pieśni umieszczone w Śpiewniku ewangelickim oraz analizowali pieśni Lutra i inne z czasów Reformacji znajdujące się w polskich śpiewnikach – te tematy prezentował prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina. Podczas spotkania z rzecznikiem prasowym Kościoła Agnieszką Godfrejów-Tarnogórską kursanci[...]