miniatura

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cisownicy obchodziła jubileusz 40-lecia poświęcenia kościoła Jana Chrzciciela. Obchody rozpoczęły się koncertem Diecezjalnej Orkiestry Dętej w ogrodzie parafialnym. Następnie pieśnią Boże wielki (ŚE 369), tą samą, którą śpiewano 40 lat temu podczas uroczystego poświęcenia kościoła, rozpoczęło się jubileuszowe nabożeństwo. Słowo Boże głosili: biskup Kościoła Jerzy Samiec oraz równolegle w ogrodzie parafialnym ks. Karol Macura z Drogomyśla.

W trakcie nabożeństwa śpiewał chór młodzieżowy z Drogomyśla oraz chór mieszany z Cisownicy. Słowa pozdrowienia wygłosili: wójt gminy Goleszów Sylwia Cieślar, na nabożeństwie na zewnątrz ks. Piotr Tajat z partnerskiej parafii w Liptowskim Janie na Słowacji oraz zastępca wójta Goleszowa Rafał Glajcar. Odczytane zostały także pozdrowienia nadesłane przez ks. Jana Kozieła oraz prof. Tadeusza Sławka, byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a obecnie radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Pozdrowienia przesłał także obecny rektor UŚ prof. Ryszard Koziołek.

Po nabożeństwach, przed kościołem odbyła się krótka uroczystość pod krzyżem jubileuszowym. Pień usychającego, stojącego obok kościoła świerku został wykorzystany jako naturalna, pionowa belka krzyża. Na krzyżu umieszczona została róża Lutra oraz tabliczka z odnośnikiem biblijnym: Kol 2,14 i datami 1981-2021. Krzyż jubileuszowy nawiązuje także swą symboliką do roku tożsamości ewangelickiej wskazując na dwa znamiona tej tożsamości: krzyż oraz Biblię – Boże Słowo. Krzyż został zaprojektowany przez prof. Ewę Chojecką, która wygłosiła okolicznościowe przemówienie, oraz ks. Karola Macurę. Wykonał go miejscowy rzeźbiarz Adam Adamczyk.

Na jubileusz wydana została także publikacja: Historia i współczesność cisownickich ewangelików opisująca historię od Reformacji, przez kontrreformację, czasy patentu tolerancyjnego, okres przynależności do parafii w Ustroniu oraz budowę kościoła, usamodzielnienie i czasy współczesne.


W tym czasie wiele się zmieniało, ale dwie rzeczy pozostały niezmienne: Słowo Boże, które było i jest tu głoszone oraz to, że Cisownica z całkowicie ewangelickiej wsi do dziś jest miejscowością, w której luteranie stanowią większość i stoi tu tylko jeden kościół – kościół ewangelicki.

ks. Marek Twardzik

„Zwiastun Ewangelicki” 13-14/2021