miniatura

– Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Program na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała ekumeniczna wspólnota Grandchamp ze Szwajcarii. Dla wielu ludzi na całym świecie tegoroczny tydzień odbywał się głównie w Internecie, ponieważ chrześcijanie są ograniczeni przepisami dotyczącymi koronawirusa i nie mogą, tak jak w latach poprzednich, uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach innych wyznań.

W wielu miejscowościach i regionach ograniczono nabożeństwa i spotkania tylko do jednego. W niektórych miejscach zdecydowano się przełożyć nabożeństwa na inny termin, gdy sytuacja będzie umożliwiała spotkania w większym gronie. Tak zdecydowano m.in. w Karpaczu: „Dzisiaj odbyła się rozmowa proboszczów Parafii Rzymskokatolickiej – ks. dra Pawła Oskwarka i Ewangelicko-Augsburskiej Wang – ks. radcy Edwina Pecha. Wspólnie ustalono, iż ze względu na pandemię i brak możliwości spotkania w szerszym gronie, gdyż w kościele Wang może jednocześnie przebywać 15 osób, nabożeństwo ekumeniczne zostanie zaplanowane w sprzyjających okolicznościach w tym roku, w innym terminie” – napisano na Facebooku parafii.

Ci, którzy zdecydowali się zorganizować spotkania ekumeniczne, zaproponowali również nowe formy. W Łodzi przygotowano cykl spotkań Jedność w różnorodności. Brali w nim udział przedstawiciele trzech wyznań – ewangelików, mariawitów oraz rzymskich katolików, którzy poruszali istotne różnice w kontekście wiary, sakramentów oraz życia społecznego. Kolejne pytania i odpowiedzi poświęcono m.in. ekumenizmowi, prawu aborcyjnemu czy kapłaństwu kobiet. Luteran reprezentował łódzki proboszcz ks. Michał Makula. Nagrania rozmów dostępne są na kanale Archidiecezja Łódzka na YouTubie.

Łódź – Jedność w różnorodności

Wspólne przesłanie ekumeniczne przygotowano w Cieszynie. Ks. Marcin Brzóska (lut.) i ks. Jacek Gracz (rzym.) zachęcali na nagraniu, aby mimo braku wspólnego nabożeństwa modlić się niezależnie od miejsca i pory, aby ten tydzień był tygodniem duchowego zbliżenia.

Ekumeniczny Maraton Biblijny w Bielsku-Białej również przygotowano inaczej. Każdy z uczestników nagrał swój fragment z 2. Księgi Mojżeszowej, a całość można obejrzeć na profilu facebookowym Książnicy Beskidzkiej. W wydarzeniu wzięli udział m.in. bp Adrian Korczago (lut.), bp Roman Pindel (rzym.) oraz prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Specjalny konspekt zajęć dla dzieci oraz nagranie zajęć ekumenicznych dla najmłodszych przygotowało Centrum Misji i Ewangelizacji. „Nie wiesz, jak wytłumaczyć dziecku, że chodzicie do innego kościoła niż jego koledzy? Twoje dziecko jest wyśmiewane przez kolegów z powodu przynależności do innego kościoła? Chciałbyś od małego uczyć swoje dziecko tolerancji i poszerzać jego horyzonty? Jesteś katechetą i chcesz, aby Twoje lekcje były praktyczne i ciekawe? Zapraszamy na zajęcia dla dzieci na temat ekumenizmu i tolerancji wyznaniowej” – wyjaśniono w opisie filmu.

Tam, gdzie nabożeństwa zorganizowano w kościołach, odbywały się one z zachowaniem ścisłych obostrzeń lub były tylko nagrywane do Internetu. Nabożeństwa i modlitwy odbyły się m.in. w Częstochowie, Świdnicy, Włocławku, Poznaniu, Wiśle, Krakowie, Golasowicach, Żyrardowie, Płocku, Katowicach, Zielonej Górze, Legnicy, Ustroniu, Opolu, Gdańsku.

Nabożeństwo w Wiśle

Wspólnota Grandchamp ze Szwajcarii powstała w 1930 roku – była jedną z pierwszych założonych przez grupę kobiet reformowanych. Siostry przyjmują kobiety różnych wyznań, które zostały powołane do życia w modlitwie i gościnności. Dziś wspólnota o charakterze zakonnym liczy około pięćdziesięciu członków z dziesięciu różnych krajów, którzy kontynuują pracę na rzecz pojedna-nia między podzielonymi Kościołami chrześcijańskimi.

na podstawie lutheranworld.com

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2021