miniatura

W Niedzielę Wieczności 22 listopada 2020 roku podczas nabożeństwa w kościele Jezusowym w Cieszynie obchodzono jubileusz 50-lecia ordynacji bpa Janusza Jaguckiego i ks. Jana Kozieła. Wspomniano także ordynowanego wówczas ks. Emila Gajdacza, który zmarł 13 października 2020 r.

Na uroczystości powitał wszystkich proboszcz cieszyńskiej parafii ks. Marcin Brzóska, który wygłosił także kazanie. Do jubilatów – obecnego w kościele ks. Jana Kozieła oraz oglądającego transmisję w Internecie bpa Janusza Jaguckiego – zwrócił się zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago. W nawiązaniu do słów z Księgi Objawienia Jana 21,5 biskup przywoływał losy wówczas ordynowanych trzech duchownych, którzy w różnych miejscach Kościoła świadczyli o wiarygodnym i prawdziwym Bogu. Życzył im też dalszej Bożej opieki.

Bp Janusz Jagucki urodził się 14 lutego 1947 roku w Sorkwitach jako syn ks. Alfreda Jaguckiego. W latach 1965-1970 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy pt. Kościół wobec ludzi samotnych. Dnia 22 listopada 1970 roku został wraz z Emilem Gajdaczem ordynowany w Goleszowie przez bpa Andrzeja Wantułę. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Giżycku, a w latach 1973-1976 był jej administratorem. Ponadto administrował parafiami w Ełku, Suwałkach i Rynie. Od dnia 9 maja 1976 roku był proboszczem parafii w Giżycku. Był także członkiem Synodu Kościoła. Wybrany biskupem Kościoła, konsekrowany został w koście-le Świętej Trójcy w Warszawie 6 stycznia 2001 roku. Urząd pełnił do 6 stycznia 2010 roku.

Ks. Jan Kozieł urodził się w Piasku koło Pszczyny 6 kwietnia 1946 roku. W latach 1965-1970 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dnia 22 listopada 1970 roku został ordynowany w Pszczynie przez bpa Andrzeja Wantułę, któremu asystowali ks. sen. Alfred Hauptman oraz ks. radca Jan Motyka.

Po ordynacji został mianowany wikariuszem diecezji wrocławskiej, pełniąc jednocześnie obowiązki wikariusza parafialnego. W 1976 roku został skierowany jako administrator do parafii w Karpaczu, a 15 października 1978 roku został proboszczem. Ks. Jan Kozieł pełnił także obowiązki konseniora diecezji wrocławskiej. W 1988 roku został wybrany proboszczem parafii w Cisownicy, gdzie służył do emerytury w 2011 roku. Był członkiem Synodu Kościoła, radcą diecezji cieszyńskiej oraz pełnił obowiązki generalnego wizytatora nauczania kościelnego. Obecnie jest duszpasterzem w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2020