miniatura

W dniach 23-25 września 2020 r. delegacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego była z wizytą w Stuttgarcie (Niemcy). W skład delegacji weszli: biskup Kościoła Jerzy Samiec, prezes Synodu Kościoła ks. Adam Malina, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji katowickiej bp Marian Niemiec, proboszcz parafii w Krakowie ks. Roman Pracki oraz Anna Wrzesińska i Ewa Śliwka z kancelarii biskupa Kościoła.

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat organizacji Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), które Luterański Kościół Wirtembergii organizował w 2010 roku w Stuttgarcie. Rozmawiano m.in. o wyzwaniach organizacyjnych, podziale obowiązków, zakresie zadań związanych z planowaniem tego wydarzenia. Informacje pomocne dla organizacji Zgromadzenia ŚFL w Krakowie w 2023 roku przedstawił nadradca kościelny Klaus Rieth, który pełnił funkcję lokalnego koordynatora Zgromadzenia w Stuttgarcie. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie z biskupem Kościoła Wirtembergii ks. Frankiem July, który pełni również funkcję przewodniczącego Niemieckiego Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej.

Z inicjatywy dr Michaela Blume, odpowiedzialnego w Badenii-Wirtembergii za walkę z antysemityzmem, delegacja została zaproszona do Gminy Żydowskiej, gdzie jej przewodnicząca prof. Barbara Traub przedstawiła bieżącą działalność edukacyjną. Gmina m.in. prowadzi przedszkole i cieszącą się renomą szkołę podstawową. W spotkaniu wziął udział konsul RP w Monachium Michał Król. 

Jednym z punktów programu była rozmowa z sekretarzem generalnym Gustav Adolf Werk Kościoła Badenii-Wirtembergii Michaelem Proßem, w której poruszono tematy wzajemnej współpracy i wyzwań związanych z prowadzonymi akcjami zbierania funduszy dla projektów kościelnych.

„Zwiastun Ewangelicki” 20/2020