miniatura

W Méjannes-le-Clap we Francji, po przerwie spowodowanej pandemią spotkali się ponownie w dniach 15-18 czerwca 2023 r. przedstawiciele dowódców i żołnierzy ewangelickich z Europy, Afryki i Ameryki. W spotkaniu uczestniczyło 400 żołnierzy 14 narodowości. RIMP (Rassamblement International Militaire Protestant), czyli Międzynarodowy Zjazd Żołnierzy Protestantów odbywał się pod hasłem pochodzącym z Psalmu 103,1: „Błogosław, duszo moja, Pana”. Wspólne nabożeństwa, modlitwy, spotkania wypełniły czas trwającego 4 dni zjazdu. Polskę reprezentowali Ewangelicki Biskup Wojskowy bp Marcin Makula i ks. Daniel Ferek, redaktor naczelny „Wiary i Munduru”.         XDF, edw.wp.mil.pl „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

W dniach 8-11 maja 2023 roku w Gdyni odbyła się XXII Konferencja Kapelanów Wojskowych Krajów Bałtyckich zorganizowana przez Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe. Uczestniczyli w niej kapelani z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Polski a także z USA.  Konferencja rozpoczęła się nabożeństwem w kościele luterańskim w Sopocie, które prowadzili bp Marcin Hintz oraz Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula. Uczestnicy wysłuchali wykładów: Oleny Legenchuk – kapelana Armii Ukrainy, która dzieliła się doświadczeniami z pierwszej linii frontu, bp. Marcina Hintza oraz ks. kmdr. Tadeusza Jelinka. Wojskowi specjaliści wygłosili wykłady o roli kapelana w operacjach wojskowych z punktu widzenia dowódcy oraz ich roli podczas operacji morskich. Modlitwy i śpiew w trakcie konferencji prowadzili m.in. ks. mjr. Marcin Konieczny i[...]

miniatura

IX edycja Biegu Charytatywnego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego odbyła się 6 maja 2023 r. W tym roku bieg zorganizowano w Wiśle. Blisko 240 biegaczy swoją obecnością wsparło Emily Adamską – córkę żołnierza 16. Batalionu Powietrznodesantowego z Krakowa, która na co dzień walczy o swoją sprawność i zdrowie. Mimo deszczowej aury, biegacze i kibice dopisali, tworząc fantastyczną atmosferę. Uczestnicy oprócz rywalizacji sportowej mogli wysłuchać koncertu bytomskiej orkiestry wojskowej, obejrzeć pokaz musztry paradnej, zwiedzić Zamek Prezydenta RP w Wiśle, zajrzeć na wystawione przez jednostki stoiska promocyjne i skosztować wojskowej grochówki. www.edw.wp.mil.pl „Zwiastun Ewangelicki”[...]

miniatura

– konsekracja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Marcina Makuli Sobota 30 stycznia 2020 r. była ważnym dniem dla Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (EDW). W kościele ewangelickim w Katowicach odbyła się konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie nowego Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. Marcina Makuli. Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia duchownych. Następnie w ramach ceremoniału wojskowego do kościoła wmaszerowała kompania honorowa oraz poczet sztandarowy i orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy. W nabożeństwie wzięły udział władze i duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z biskupem Kościoła Jerzym Samcem na czele. Przybyli też goście z innych Kościołów, delegacje Wojska Polskiego, władz państwowych i samorządowych. Biskup Kościoła Jerzy Samiec przemówienie do nowego biskupa oparł na fragmencie z 1. Listu[...]

miniatura

– rozmowa z biskupem Marcinem Makulą Co skłoniło Księdza Biskupa do ubiegania się o posługę Ewangelickiego Biskupa Wojskowego? Pierwsze słowo, które od razu się tu pojawi jako odpowiedź, to powołanie. Poczułem wezwanie, żeby podjąć posługę w tej formie. W wojsku byłem już wcześniej i służyłem jako kapelan. Ponieważ teraz kończyła się kadencja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, postanowiłem zgłosić się do tych wyborów. Do jakiego stopnia wpływ na tę decyzję miały wcześniejsze doświadczenia Księdza Biskupa jako kapelana wojskowego? Gdyby nie te doświadczenia, nie czułbym się uprawniony. Jeśli nawet usłyszałbym głos powołania, to nie wiem, czy zdecydowałbym się podjąć to wyzwanie. Nie wiedziałbym przecież, na czym ta służba polega, czego się spodziewać i oczekiwać po służbie duchownego w wojsku. Czy może Ksiądz Biskup[...]

miniatura

We wrześniu, ze względu na koniec kadencji, odbyły się wybory biskupa diecezji warszawskiej oraz biskupa wojskowego.   W Warszawie 12 września 2020 r. Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrał biskupa diecezjalnego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem w sali synodalnej Centrum Luterańskiego. Nabożeństwo prowadził radca diecezjalny ks. Wojciech Rudkowski z Radomia, a kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Teksty liturgiczne czytali świeccy członkowie rady diecezjalnej – Elżbieta Byrtek i kurator diecezji Karol Werner. W kazaniu na podstawie Ewangelii Łukasza 24 bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę, że bez względu na to, czy mamy przed oczyma perspektywę prazboru czy współczesnego Kościoła, obawy są właściwie podobne, nawet jeśli uwarunkowania są inne. „W mojej ocenie, niezależnie od tego, czy przyglądamy[...]

miniatura

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (EDW) i Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia 2020 r. nabożeństwo z okazji Święta Wojska Polskiego. Zebranych powitał proboszcz żychlińskiej parafii ks. ppłk Tadeusz Jelinek, który podkreślił znaczenie żychlińskiego zboru dla polskich wojsk w XVII i XVIII wieku. Kazanie wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola, który odwołując się do dwóch historycznych obrazów – zniszczenia świątyni jerozolimskiej oraz bitwy warszawskiej – wskazał na potrzebę szukania drogi do Bożego pokoju. Spośród luterańskich kapelanów wojskowych obecni byli również: ks. ppłk Sławomir Fonfara, ks. mjr Tomasz Wola, ks. kpt. Marcin Konieczny, ks. por. Dawid Banach, ks. por. Waldemar Gabryś oraz ks. ppor. Wojciech Płoszek. W nabożeństwie uczestniczyła także schola ekumeniczna oraz[...]

miniatura

WIARA I MUNDUR. RYSZARD PASZKO I INNI KAPELANI EWANGELICCY, Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe i Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2019, s. 192. Publikacja wydana z okazji stulecia Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego jest właściwie albumem. Jego największym walorem są reprodukcje dokumentów i zdjęć związanych z życiem i służbą pierwszego kapelana ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego w II Rzeczpospolitej. Ks. gen. bryg. Ryszard Paszko to postać nietuzinkowa – z zainteresowaniem śledzi się jej losy. Fotografie z wojskowych uroczystości, a także zdjęcia dyplomów i legitymacji, listów gratulacyjnych i rozkazów pochwalnych oraz odznaczeń, kontrastują z dokumentami piętnującymi „nieodpowiednie i niestosowne zachowanie wobec władz okupacyjnych” – przed odzyskaniem niepodległości. To najlepiej ukazuje patriotyczną postawę[...]