miniatura
383

– konsekracja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego Marcina Makuli

Sobota 30 stycznia 2020 r. była ważnym dniem dla Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego (EDW). W kościele ewangelickim w Katowicach odbyła się konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie nowego Ewangelickiego Biskupa Wojskowego ks. Marcina Makuli. Uroczystość rozpoczęła się od procesjonalnego wejścia duchownych. Następnie w ramach ceremoniału wojskowego do kościoła wmaszerowała kompania honorowa oraz poczet sztandarowy i orkiestra wojskowa odegrała hymn państwowy.

W nabożeństwie wzięły udział władze i duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z biskupem Kościoła Jerzym Samcem na czele. Przybyli też goście z innych Kościołów, delegacje Wojska Polskiego, władz państwowych i samorządowych.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec przemówienie do nowego biskupa oparł na fragmencie z 1. Listu Piotra z 5 rozdziału i wierszach od 1 do 7. Wskazał w nim na zagrożenia, jakie dotyczą m.in. biskupów. Powiedział też: „W społeczeństwie, w którym żyjemy (…) mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Być świadkiem Chrystusa oznacza m.in. być pokornym, bo On przyjął postać sługi i ukorzył się i był posłuszny aż do śmierci. Pokorę, tak jak wiele innych cech, można zobaczyć w relacji z innymi ludźmi. (…) Jeżeli będziemy pokorni wobec Boga, to również będziemy pokorni wobec ludzi. Autor listu wiedział, że potrzebuje-my wsparcia w bardzo różnych sytuacjach. Wtedy, gdy wiemy, co należy robić i gdy tej wiedzy nam brak. Wtedy, gdy wydaje się, że nie ma dobrego rozwiązania. Gdy czujemy się przygnębieni. Wtedy, gdy czujemy się zbyt mocno obciążeni, On wskazuje na modlitwę – możliwość zwrócenia się z wszystkim do Chrystusa, do naszego Pana. Wszelką troskę złóż na niego, gdyż on ma o ciebie staranie. Pamiętaj więc o zagrożeniach, pamiętaj też o pokorze, a przede wszystkim o sile modlitwy, o przywileju modlitwy, o przywileju rozmawiania z tym, który cię do tej nowej służby powołał”.

Aktu konsekracji dokonał biskup Kościoła Jerzy Samiec z asystentami: bp. Marianem Niemcem (diecezja katowicka) i bp. Pawłem Hause (diecezja mazurska). Rozpoczął się on od odśpiewania pieśni-modlitwy Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco. Potem biskupi odczytali fragmenty biblijne mówiące o obowiązkach i odpowiedzialności biskupa. Następnie biskup elekt złożył ślubowanie wierności Jezusowi i Kościołowi oraz przyjął na siebie obowiązki biskupa wojskowego. Wtedy biskup Kościoła, wraz z asystentami, przez nałożenie rąk i Słowo Boże dokonali konsekracji. Do klęczącego przed ołtarzem biskupa kolejno podchodzili też pozostali biskupi nakładając na niego ręce i błogosławiąc na dalszą służbę specjalnie wybranymi wersetami Słowa Bożego. Bp Jerzy Samiec zawiesił na szyi nowego Ewangelickiego Biskupa Wojskowego krzyż biskupi – znak męki i chwały Jezusa Chrystusa i zarazem znak biskupiej godności. Następnie do ołtarza podeszli kapelani Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej i przyrzekli okazywać nowemu biskupowi szacunek, modlić się za niego i współpracować z nim w budowie Kościoła Jezusa Chrystusa.

Kazanie wygłosił nowy biskup. Nabożeństwo połączone było z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej, którego udzielali: bp Jerzy Samiec i bp Marcin Makula. Na organach grał Paweł Gaś, śpiewał zespół Pastores, którego członkiem jest też bp Marcin Makula. W związku z ograniczeniami czasu pandemii w nabożeństwie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. Jednak dzięki transmisji internetowej wiele osób mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Na zakończenie był czas na gratulacje i życzenia. Jako pierwszy przemawiał rzymskokatolicki biskup polowy Józef Guzdek. W imieniu abp Jerzego Pańkowskiego prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego gratulował ks. płk Aleksy Andrejuk. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy życzenia odczytała Agnieszka Lenartowicz-Łysiak. Następnie życzenia składali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i dowództwa Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcia ks. Jerzy Below

 

Bp Marcin Makula urodził się 22 sierpnia 1975 r. w Rudzie Śląskiej. Wychowywał się w Żorach, gdzie jego ojciec, ks. Tadeusz Makula, był proboszczem. Ks. Marcin Makula ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Żorach. Następnie studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 1999 r.

Ordynowany na duchownego 5 września 1999 r., pracował jako wikariusz w parafiach w Szczecinie i Bydgoszczy, później także jako proboszcz administrator w Słupsku. Od 1999 do 2005 r. był jednocześ-nie kapelanem Wojska Polskiego i służył w Międzynarodowym Korpusie Północ – Wschód w Szczecinie oraz w Pomorskim Okręgu Wojskowym. W 2005 r. został wybrany na proboszcza parafii w Golasowicach (diecezja katowicka). Od 2017 r. jest członkiem XIV Synodu Kościoła. Działa w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, od 2019 roku jako prezes tego stowarzyszenia. W dniu 17 września 2020 r. przez kolegium wyborcze, które stanowi rada synodalna i konsystorz, został wybrany Ewangelickim Biskupem Wojskowym.

Jest żonaty z Małgorzatą z d. Majcherek, mają troje dzieci.

Wywiad z bp. Marcinem Makulą

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2021