miniatura

Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (EDW) i Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie zorganizowały 7 sierpnia 2020 r. nabożeństwo z okazji Święta Wojska Polskiego. Zebranych powitał proboszcz żychlińskiej parafii ks. ppłk Tadeusz Jelinek, który podkreślił znaczenie żychlińskiego zboru dla polskich wojsk w XVII i XVIII wieku. Kazanie wygłosił Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. płk Mirosław Wola, który odwołując się do dwóch historycznych obrazów – zniszczenia świątyni jerozolimskiej oraz bitwy warszawskiej – wskazał na potrzebę szukania drogi do Bożego pokoju.

Spośród luterańskich kapelanów wojskowych obecni byli również: ks. ppłk Sławomir Fonfara, ks. mjr Tomasz Wola, ks. kpt. Marcin Konieczny, ks. por. Dawid Banach, ks. por. Waldemar Gabryś oraz ks. ppor. Wojciech Płoszek. W nabożeństwie uczestniczyła także schola ekumeniczna oraz poczet sztandarowy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Ekumeniczny charakter nabożeństwa podkreślał udział ks. mjr. Marka Drabnika z rzymskokatolickiego Ordynariatu Polowego, ks. płk. Mikołaja Hajduczeni z Ordynariatu Prawosławnego oraz ks. mjr. Byungho Kima z amerykańskiej bazy w Powidzu. Kapelani wojskowi zmówili modlitwę w intencji żołnierzy służących w polskiej armii, pracowników resortu obrony i ich rodzin.

Wśród gości obecni byli reprezentanci różnych rodzajów sił zbrojnych na czele z gen. dyw. Dariuszem Ryczkowskim, szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, wiceadm. Jarosławem Ziemiańskim z Inspektoratu Marynarki Wojennej, gen. bryg. Arturem Pikoniem z Inspektoratu Wojsk Lądowych, gen. bryg. Krzysztofem Walczakiem z Inspektoratu Sił Powietrznych oraz kmdr. Jarosławem Wypijewskim z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W nabożeństwie uczestniczyli również przedstawiciele pobliskich jednostek wojskowych z Powidza i Konina.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele samorządu terytorialnego: wiceprezydent Konina Witold Nowak, starosta koniński Stanisław Bielik oraz wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała.

Po nabożeństwie goście odwiedzili teren dawnego żychlińskiego dworu, gdzie bp Mirosław Wola i ks. Tadeusz Jelinek złożyli kwiaty pod pomnikiem Fryderyka Chopina. Następnie w sali balowej pałacu Bronikowskich wysłuchali minirecitalu fortepianowego Antoniny Waliszewskiej grającej utwory tego kompozytora.

tekst i zdjęcia: FB Parafii reformowanej w Żychlinie

„Zwiastun Ewangelicki” 17/2020