miniatura
418

We wrześniu, ze względu na koniec kadencji, odbyły się wybory biskupa diecezji warszawskiej oraz biskupa wojskowego.

 

W Warszawie 12 września 2020 r. Synod Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wybrał biskupa diecezjalnego. Obrady rozpoczęły się nabożeństwem w sali synodalnej Centrum Luterańskiego. Nabożeństwo prowadził radca diecezjalny ks. Wojciech Rudkowski z Radomia, a kazanie wygłosił biskup Kościoła Jerzy Samiec. Teksty liturgiczne czytali świeccy członkowie rady diecezjalnej – Elżbieta Byrtek i kurator diecezji Karol Werner.

W kazaniu na podstawie Ewangelii Łukasza 24 bp Jerzy Samiec zwrócił uwagę, że bez względu na to, czy mamy przed oczyma perspektywę prazboru czy współczesnego Kościoła, obawy są właściwie podobne, nawet jeśli uwarunkowania są inne. „W mojej ocenie, niezależnie od tego, czy przyglądamy się postaciom starotestamentowym, czy patrzymy na pierwszych chrześcijan, czy towarzyszymy współczesnemu człowiekowi, nie zauważymy wielkiej różnicy: zawsze mamy wątpliwości, boimy się, patrzymy w przyszłość i próbujemy racjonalnie ułożyć sobie życie. Jak więc naśladować Chrystusa tu i teraz? Jak być Jego świadkiem w roku 2020? Nie wiem, czy mam najlepszą receptę, ale myślę, że powinniśmy iść z ludźmi i słuchać, powinniśmy być w tym, czym żyją – nawet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka nie zgadzamy się ze stawianymi twierdzeniami i tezami” – mówił kaznodzieja. Bp Jerzy Samiec mówił w kazaniu także o tym, że Kościół musi stawać w obronie słabszych.

Po nabożeństwie odbyła się cześć sprawozdawcza synodu, którą prowadził bp Jan Cieślar. Na początku ślubowanie złożyli nowi członkowie synodu: ks. Grzegorz Giemza, ks. Łukasz Ostruszka, dr hab. Kalina Wojciechowska oraz dr hab. Jakub Slawik z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, oraz Bogdan Klatt, który zastąpił synodała, który zrezygnował. Następnie synod wysłuchał sprawozdań i na koniec udzielił absolutorium radzie diecezjalnej.

Część wyborczą synodu diecezji warszawskiej poprowadził bp Jerzy Samiec. Konferencja duchownych diecezji warszawskiej 7 września 2020 r. wytypowała dwóch kandydatów na biskupa diecezjalnego – bp Jana Cieślara z Pabianic i ks. Michała Makulę z Łodzi. Każdy z kandydatów miał 20 minut na zaprezentowanie się, a potem odpowiadał na pytania synodałów.

W głosowaniu wzięło udział 59 członków synodu. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej liczby głosów. W drugiej turze bp Jan Cieślar otrzymał 31 głosów, a ks. Michał Makula 27 głosów, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na kolejną kadencję 2020-2030 został wybrany bp Jan Cieślar. W przypadku kontynuacji kadencji nie przeprowadza się wprowadzenia w urzędowanie. Na zakończenie synodu ponownie wybrany biskup udzielił błogosławieństwa.

Bp Jan Cieślar ma 53 lata. Ordynowany na księdza został w 1993 roku. Był wikariuszem w Ustroniu, a od 1994 roku wikariuszem parafii w Łodzi. W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach. W 1998 roku został wybrany jej proboszczem. W latach 2008-2010 był radcą rady diecezjalnej diecezji warszawskiej. Został wybrany zwierzchnikiem diecezji warszawskiej po tragicznej śmierci bp Mieczysława Cieślara w kwietniu 2010 roku. Konsekracja i wprowadzenie w urzędowanie przez zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, któremu asystowali bp Ryszard Bogusz i bp Rudolf Bażanowski, miała miejsce 4 września 2010 r. w kościele św. Mateusza w Łodzi.

Bp Jan Cieślar jest starszym wykładowcą w Katedrze Teologii Historycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

na podstawie www.ewangelicy.pl

bp Jan Cieślar

W wyborach na funkcję Naczelnego Kapelana Wojskowego brało udział trzech kandydatów: obecny biskup wojskowy Mirosław Wola z Gorzowa Wielkopolskiego, ks. Marcin Makula z Golasowic i ks. Wiesław Żydel z Piotrkowa Trybunalskiego.

Wspólne zgromadzenie radców konsystorza oraz rady synodalnej, które odbyło się w Warszawie 17 września 2020 r. wybrało w tajnym głosowaniu, w drugiej turze, ks. Marcina Makulę. Uzyskał on 7 głosów, a bp Mirosław Wola 4 głosy. Oddano jeden głos wstrzymujący się.

Data uroczystości konsekracji i wprowadzenia w urzędowanie nowego biskupa zostanie ogłoszona w terminie późniejszym.

Ks. Marcin Makula ma 45 lat. Pochodzi z Żor. Po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany na duchownego w 1999 roku. Od 2005 roku jest proboszczem parafii w Golasowicach w diecezji katowickiej. Działa w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, od 2019 roku jest jej prezesem.

ks. Marcin Makula

„Zwiastun Ewangelicki” 19/2020