miniatura

W 2023 roku „Zwiastun Ewangelicki” obchodził 160. rok swego istnienia. Towarzyszył wielu pokoleniom ewangelików.
Wielu z nas ma różne związane z nim wspomnienia.
Zapraszamy do podzielenia się z czytelnikami swoimi refleksjami.

Niektórzy pierwszy kontakt z czasopismem mieli za sprawą „Przyjaciela Dzieci” czytanego przez rodziców czy dziadków. Inni pamiętają, że „zawsze w domu »Zwiastun« był”. Wielu wspomina tradycję niedzielnej lektury w domu tuż po nabożeństwie. Są czytelnicy, dla których przeczytane w naszym dwutygodniku treści stały się impulsem do przemyśleń lub zachętą do działania.

Niektóre spotkania ze „Zwiastunem Ewangelickim” po latach zaowocowały krótszą, dłuższą lub stałą współpracą. Jak to się zaczęło? Czym było, czym jest, to doświadczenie? Napiszcie!

Zachęcamy do podzielenia się wspomnieniami o „Zwiastunie Ewangelickim”. Także w ten sposób chcemy podziękować Bogu za minione lata i prosić o dalsze prowadzenie, a Czytelnikom dostarczyć interesującej oraz inspirującej lektury. Wierzymy, że nasze czasopismo to Boża sprawa, Bogu na chwałę, a ludziom ku pożytkowi.

Prosimy o nadsyłanie tekstów o objętości do 4,5–5 tysięcy znaków ze spacjami na adres:

wydawnictwo@augustana.pl
lub Wydawnictwo Augustana 43-300 Bielsko-Biała, pl. Marcina Lutra 3.


Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem autora o posiadaniu do tej pracy praw autorskich oraz wyrażeniem zgody przez autora na opublikowanie jego imienia i nazwiska, a także umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych wydawnictwa oraz ich przetwarzanie do celów wydawniczych (z zachowaniem prawa autora do wglądu do własnych danych i ich poprawiania). Wydawnictwo Augustana zastrzega sobie prawo do bezpłatnego i bezterminowego wykorzystania nadesłanych prac lub ich fragmentów na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” w wydaniu papierowym i internetowym oraz innych publikacjach w formie drukowanej lub elektronicznej.