miniatura

Kilka lat temu w gronie absolwentów Kursów duszpasterskich w Dzięgielowie zrodził się pomysł zorganizowania spotkań, które wyszłyby naprzeciw potrzebie dalszego uczenia się i rozwijania umiejętności w zakresie duszpasterstwa. Tak pojawiło się Duszpasterskie Progressio, którego organizatorem jest Centrum Misji i Ewangelizacji.

Na rozpoczęcie cyklu spotkań w 2020 roku został zaproszony ks. Helmut Weiss, który przez wiele lat prowadził Kursy duszpasterskie. Niestety pandemia pokrzyżowała te plany i dopiero rok później, 13 marca 2021 r., odbyło się online pierwsze Duszpasterskie Progressio z jego udziałem. Kolejne spotkania, tzw. małe progressio, także odbywały się online.

W tym roku 25 lutego 2023 r. zorganizowano kolejne spotkanie – tym razem w formie warsztatów. Prowadził je dr Michał Slawik, psycholog i terapeuta. Warsztaty dotyczyły Trudnych rozmów z trudnymi ludźmi. Skoncentrowane były na rozwijaniu umiejętności aktywnego słuchania oraz zadawania właściwych pytań. Osób zainteresowanych tematem było tak dużo, że zapisy zamknięto przed upływem terminu.

„Co we mnie utrudnia słuchanie? Co w tych pytaniach jest nie tak? Jak mówić, żeby rozmówca właściwie zrozumiał moje intencje? Co dzieje się między nami, gdy wyrażamy ocenę? Ile światów spotyka się w konflikcie?”. To przykłady pytań, nad którymi pracowały osoby biorące udział w warsztatach. W trakcie spotkania aktywnie uczestniczyli w zadaniach oraz potrafili przyznać, że czegoś nie wiedzą. Widoczna była także otwartość w zadawaniu pytań oraz dzieleniu się w grupach różnymi doświadczeniami. Dzieląc się swoimi trudnościami można było również doświadczyć błogosławieństwa, jakim jest uważne słuchanie.

„Po raz kolejny potwierdziła się zasada, że to, co jest potrzebne w duszpasterstwie, poradnictwie i w innych rodzajach pracy związanych z kontaktem z drugim człowiekiem, jest również niezwykle przydatne w codziennym życiu” – podsumowała koordynatorka projektu Urszula Broda – doradca psychologiczno-pastoralny, nauczycielka akademicka, trenerka personalna.

Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się 12 maja.


Co to jest Duszpasterskie Progressio?

Spotkania i konferencje w ramach tego projektu mają za zadanie poruszanie tematów, które można napotkać w rozmowach duszpasterskich lub które są pomocne w ich prowadzeniu. Często są to tematy niełatwe albo rzadko poruszane np.: wstyd, trauma, współuzależnienie, przemoc w pomaganiu, genogram, czyli relacje i powiązania w rodzinie.

Spotkaniom i konferencjom towarzyszą trzy podstawowe cele:

  • propagowanie i rozwój duszpasterstwa jako zadania wspólnoty wierzących;
  • wspieranie rozwoju osób zaangażowanych w towarzyszenie innym w życiowych zadaniach, problemach, kryzysach;
  •  wyposażanie w wiedzę i umiejętności osób zaangażowanych w różnego rodzaju działania poradnicze i pomocowe.

„Zwiastun Ewangelicki” 5/2023