miniatura

Podczas 11. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła podjęto uchwałę, że tematyka omawiana przez Kościół w latach 2022-2024 będzie nawiązywać do hasła 13. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 roku w Krakowie.

Dlatego rok 2023 będzie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Rokiem pojednania – „Jeden Duch – Duch Święty daje pojednanie”.

Hasło Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, które brzmi „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”, jest bezpośrednim nawiązaniem do słów apostoła Pawła z Listu do Efezjan 4,4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziej, która należy do waszego powołania”. Wyraża przesłanie o nadziei, solidarności i współdziałaniu, a przede wszystkim zwraca uwagę na działanie Ducha Świętego w Kościele, co wynika z toczącego się procesu ponownego odczytania tożsamości luterańskiej, również w kontekście ekumenicznym.

Tak o pojednaniu w „Kalendarzu Ewangelickim 2023” napisał bp Jerzy Samiec: „Proces pojednania inicjują zwykle ludzie, odważni o głębokiej mądrości i empatii. Tacy, którzy są nonkonformistami. Pojednanie wymaga działania oraz zawsze rezygnacji z części swoich słusznych racji i pretensji. Oczywiście trzeba umieć rozpoznać i odróżnić, czy komuś rzeczywiście zależy na przebaczeniu i pojednaniu w celu naprawy relacji, czy chodzi o pozorne pojednanie w celu uzyskania doraźnych korzyści. (…)

Czy jest możliwe przebaczenie, a w konsekwencji pojednanie? Świat byłby nie do zniesienia, gdyby trzeba było stwierdzić, że nie są one możliwe! Chrystus wzywa nas do tego, byśmy miłowali również swoich wrogów, a apostoł Paweł zachęca: „Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” (Rz 12,18). Przebaczenie i pojednanie według mnie są procesem, w którym ponad emocjami i uczuciami musi zapanować Boża wola. Myślę, że tylko Duch Święty może skruszyć serce człowieka i zachęcić do tego, aby komuś przebaczyć ewidentne krzywdy. Dopiero wtedy, gdy przebaczę, mogę szukać pojednania”.

Cały tekst bp. Jerzego Samca oraz tekst ks. Adama Maliny można przeczytać w „Kalendarzu Ewangelickim 2023”, który można kupić na www.ksiegarnia.augustana.pl

„Zwiastun Ewangelicki” 1/2023