miniatura

Jubileusz 50 lat służby duszpasterskiej obchodził 4 grudnia 2022 roku w Düsseldorfie ks. Jerzy Krawczyk. Był jednym z trzech absolwentów ewangelickiej teologii, obok Fryderyka Teglera i Alfreda Tschirschnitza, których 3 grudnia 1972 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie bp Andrzej Wantuła ordynował na luterańskich duchownych.

Dziękczynne nabożeństwo prowadził proboszcz ks. Christian Nell-Wunsch z udziałem gości z Polski i Niemiec. Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentowali ks. Wojciech Froehlich, proboszcz w Słupsku i Jan Wild, kurator tej parafii oraz ks. Adrian Lazar, proboszcz w Szczytnie. Do jubilata list gratulacyjny skierował biskup Kościoła Jerzy Samiec. Jubilat w swoich rozważaniach skupił się m.in. na krzyżu, który służył mu za wsparcie oraz za główny element wystroju prezbiterium we wszystkich kościołach, w których służył.

Po nabożeństwie był czas na polski bigos oraz wielogodzinne rozmowy i wspomnienia z różnych okresów pracy duszpasterskiej jubilata.

Jerzy Krawczyk urodził się w 1947 roku w Miszewie niedaleko Słupska jako syn Hipolita i Emmy z d. Jaguckiej – jego mama była siostrą ks. Alfreda Jaguckiego – późniejszego proboszcza na Mazurach, w Cieszynie i seniora diecezji mazurskiej. Stopień magistra teologii ewangelickiej uzyskał w 1972 roku na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1 lipca 1972 r. był – początkowo nieordynowanym – duszpasterzem ewangelickich zborów niepolskich (niemieckojęzycznych) w Słupsku. Obowiązki duchownego w Słupsku wypełniał do 30 września 1980 r.

Na początku jego służby słupski zbór niemieckojęzyczny skupiał 120 osób, w tym 7 dzieci. Obsługiwał ponadto parafie w Główczycach, Gardnie Wielkiej, Ciecholubi, Rokitach, Koszalinie, Białogardzie, Świdwinie i Szczecinku oraz zbór filialny w Wołczy Wielkiej. Do jego obowiązków należało także wspieranie niemieckojęzycznych lektorów (świeckich kaznodziejów) w Szczecinie, gdzie odprawiał nabożeństwa komunijne, prowadził konfirmacje, udzielał ślubów. Okres jego służby na Pomorzu to trudny czas. Poprawa stosunków z Niemcami Zachodnimi oraz otwarcie granic z NRD skutkowały licznymi wyjazdami parafian z kraju na stałe.

Również on w 1980 r. wyjechał z rodziną do Niemiec, gdzie zmienił imię i nazwisko na Georg Kraft. Przez nowych parafian i współpracowników nadal jednak nazywany jest Jurkiem. Podjął pracę duchownego (od 1982 r. proboszcza) w parafii ewangelickiej Wersten w Düsseldorfie. Wielokrotnie odwiedzał Słupsk. Współorganizował tourne koncertowe chórów ewangelickich po Polsce i polskich chórów w Niemczech oraz – wraz z żoną – angażował się w koordynację pomocy charytatywnej po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. Doprowadził też do przekazania słupskiej parafii luterańskiej – z likwidowanego ośrodka pracy kościelnej w Niemczech – wyposażenia wykorzystywanego do bieżącej działalności w kościele Świętego Krzyża i w Słupskim Centrum Diakonii i Dialogu.

Bliskie kontakty utrzymuje także z parafiami luterańskimi na Mazurach, gdzie także angażował i angażuje się w różnorodne formy wsparcia. Zorganizował ponadto przekazanie wyposażenia do przedszkola w Cieszynie, prowadzonego przez Towarzystwo Ewangelickie.             

JW

U góry (od lewej): Jan Wild, Anna Krawczyk, Detlef Rach, ks. Wojciech Froehlich, ks. Jerzy Krawczyk

„Zwiastun Ewangelicki” 24/2022