miniatura

Pozyskany dla Chrystusa

W Leeds w Wielkiej Brytanii w dniu 23 kwietnia 2022 r. ordynowano na księdza Josepha Nelsona z tamtejszej parafii św. Łukasza. Jego duchowa droga do zostania duchownym luterańskim była niezwykła – ochrzczony jako rzymski katolik, jako dorosły człowiek wstąpił do Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii. Aktu ordynacji dokonał biskup Kościoła Tor B. Jørgensen w asyście bp. Waltera Jaguckiego, proboszcza polskiej parafii ewangelickiej w Leeds i Bradford oraz ks. Elizy Zikmane.

Nowy duchowny studiował wcześniej teologię i religioznawstwo i wówczas zetknął się z ewangelicyzmem. „Nigdy nie słyszałem o istnieniu Kościoła luterańskiego ani nie wiedziałem, jak wierzą luteranie. Jednak gdy zacząłem się wczytywać w Wyznanie augsburskie i poznawać Marcina Lutra, zauważyłem, że podejście do wiary i Słowa Bożego zawarte w tej księdze wyznaniowej było obecne w mojej podświadomości” – mówił ks. Joseph Nelson. O istnieniu luterańskich parafii w Leeds dowiedział się od przyjaciela, poszedł na nabożeństwo i wkrótce poczuł się tam parafianinem.

Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Łukasza oraz współpracuje z parafią św. Mateusza i bp. Walterem Jaguckim. Jest też duszpasterzem uniwersyteckim Trinity University w Leeds. Sam również kontynuuje studia magisterskie, zajmując się etyką ks. Dietricha Bonhoeffera.

W swojej pracy duszpasterskiej w parafii na pierwszym planie stawia „pozyskiwanie ludzi dla Chrystusa”, chce zajmować się również zacieśnianiem kontaktów między polskimi, niemieckimi, angielskimi i innymi luteranami. Współpracuje też z duszpasterzami studentów oraz lokalnymi parafiami innych wyznań, m.in. anglikańskimi: „obecność ekumenicznych gości na mojej ordynacji to dowód, że ekumenizm jest u nas żywy” – mówi Nelson.

„Zwiastun Ewangelicki” 12/2022