miniatura

– Światowy Dzień Modlitwy 2022

Od Tonga i Nowej Zelandii na wschodzie po Samoa i Alaskę na zachodzie 4 marca 2022 r. w ponad 180 krajach odbyły się spotkania w ramach Światowego Dnia Modlitwy (ŚDM). Jak co roku był on także obchodzony w wielu parafiach Kościoła luterańskiego, często mając charakter ekumeniczny. Dodatkowym aspektem spotkań w tym roku była modlitwa o pokój i zakończenie wojny w Ukrainie.

ŚDM to czas modlitw, śpiewu i poznawania kraju organizatorek. Liturgię przygotowały w 2022 roku kobiety z Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Hasłem przewodnim były słowa: Bóg ma dla nas plan oparte na tekście biblijnym z Księgi Jeremiasza 29 (więcej w tekście Nadzieja dla wszystkich).

Nabożeństwa odbyły się m.in. w Jaworzu, Warszawie, Poznaniu, Międzyrzeczu, Goleszowie, Giżycku.

Spotkanie w Szczecinie poprowadziły chrześcijanki różnych wyznań. Było ono międzypokoleniowe i interaktywne – każda jego uczestniczka i uczestnik aktywnie uczestniczył w interpretacji biblijnego tekstu.

W Zgierzu nabożeństwo przygotowały panie z parafii ewangelickiej i rzymskokatolickiej. Kazanie wygłosiła diakon Katarzyna Rudkowska. Obecni byli m.in. ks. Andrzej Blewiński (rzym.), ks. Wojciech Rudkowski oraz ks. Marcin Undas. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób. Pieśni śpiewał zespół oraz panie czytające liturgię. Ofiara zebrana podczas nabożeństwa w wysokości 648 zł została przeznaczona na pomoc Ukrainie. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie z poczęstunkiem w sali parafialnej.

Wieczorne nabożeństwo w Cieszynie przygotowała i poprowadziła grupa pań z cieszyńskiej parafii. Kazanie wygłosiła diakon Renata Raszyk. Pieśni przygotowane specjalnie na to nabożeństwo śpiewał chór parafialny pod dyrekcją diakon Joanny Sikory. W ŚDM włączyły się także dzieci podczas zajęć szkółki niedzielnej. Przygotowano dla nich prezentację poświęconą Anglii, Walii i Irlandii Północnej oraz lekcję biblijną opartą na tekście z Księgi Jeremiasza. W ramach zajęć plastycznych dzieci wyplatały serca w kolorach niebieskim i żółtym, jako znak solidarności z ukraińskimi dziećmi i ich rodzinami.

Parafia ewangelicka w Ustroniu włączyła się w modlitwę po raz dwudziesty ósmy. W tym roku po raz pierwszy organizatorami byli zborownicy z filiału w Ustroniu-Polanie. Tak wydarzenie to opisała jedna z uczestniczek.

Kartka z kroniki

O pokój, Boże, błagamy Cię

Coroczne nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy zbliżają do siebie chrześcijan, a uczestnicy wspólnych modlitw w intencji pokrzywdzonych tworzą na całym świecie jedną wielką rodzinę. W tym roku uroczystości te w obliczu grozy wojny miały wyjątkową wymowę, toteż solidarność z walczącym narodem ukraińskim spajała całe nabożeństwo, od przypinek z flagą Ukrainy, poprzez tematykę kazania, po złożoną na ten cel ofiarę.

Nabożeństwo ŚDM urządzono po raz pierwszy w Polanie, w kościele apostoła Mateusza, a w jego organizację licznie zaangażowani byli członkowie filiału pod kierunkiem pastorowej Ilony Matuszek i ks. Michała Matuszka. Kościół zapełnił się wiernymi z ustrońskich dzielnic Polany i Dobki oraz uczestnikami z Ustronia z proboszczem ks. Dariuszem Lerchem i kuratorem parafii Marcinem Janikiem.

Słowo Boże zwiastowała pochodząca z Ustronia ks. Paulina Hławiczka-Trotman, która na co dzień służy w Kościele Luterańskim w Wielkiej Brytanii.

Tym poruszającym duszę uroczystościom zawsze towarzyszy muzyka, która stanowi boski dar na przekazanie sercom dobroczynnych idei. Zebrani przeżywali pieśni chóru mieszanego z Polany i Dobki pod kierunkiem Marioli Dyki, „Niemego” Chóru Uniwersytetu Śląskiego z Cieszyna pod kierunkiem Anny Wojtas-Rduch, a także utwory w wykonaniu Ilony Matuszek i Karoliny Gomoli. Na finał znana z wcześniejszych solowych występów w ustrońskiej parafii ks. P. Hławiczka-Trotman, która jest również śpiewaczką, wykonała jakże wymowną pieśń pt. Modlitwa o pokój. Wielu słuchaczom łzy cisnęły się do oczu. 

Nabożeństwo zakończył błogosławieństwem ks. Michał Matuszek, który zaprosił wszystkich zebranych na poczęstunek i prezentację multimedialną do sali parafialnej. Czas spędzono w miłej atmosferze, spajającej miejscową społeczność przy smakowitych ciastach przygotowanych według angielskich przepisów przez zaangażowane panie z filiału oraz przy angielskiej herbacie. O niełatwej pracy wśród m.in.: ewangelików angielsko- chińsko- i polskojęzycznych oraz mówiących językiem swahili, opowiadała ks. P. Hławiczka-Trotman. W czasie pandemii i niebezpiecznej sytuacji politycznej, uroczystość ta przełamała poczucie izolacji i osamotnienia parafian, wzruszała serca i umysły. Dzięki wspólnej intencji modlitwy oraz obecności przybyszów z Ukrainy uczestnicy ŚDM utworzyli jedną wielką rodzinę.

Lidia Szkaradnik

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2022