miniatura

Annette Kurschus nową przewodniczącą Rady EKD

Biskup Annette Kurschus została nową przewodniczącą Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD). Synod wybrał ją 10 listopada br. na najwyższą przedstawicielkę ponad 20 milionów niemieckich ewangelików. W głosowa-niu uzyskała ona 126 głosów, czterech synodałów było przeciw, dziesięciu wstrzymało się od głosu. 58-letnia Annette Kurschus dotychczas w Radzie EKD była zastępcą przewodniczącego i pełnomocnikiem ds. kontaktów niemiecko-polskich. Zastąpi ona na tym stanowisku bp Heinricha Bedford-Strohma z Bawarii, który zrezygnował z kandydowania na kolejną sześcioletnią kadencję. Od 2012 bp Annette Kurschus stoi na czele Ewangelickiego Kościoła Westfalii, liczącego obecnie około 2,1 mln członków. W Westfalii duchowny kierujący Kościołem nosi oficjalnie tytuł prezesa.

Do Rady EKD należy obecnie osiem kobiet i siedmiu mężczyzn. Oprócz bp A. Kurschus są to: menedżer farmacji Andreas Barner, biskup Tobias Bilz z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Saksonii, ksiądz Michael Diener, pedagog religii prof. Michael Domsgen, biskup diecezji Hamburg-Lubeka z Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Północnych Niemiec Kirsten Fehrs, sekretarz stanu Kerstin Griese, biskup Volker Jung z Ewangelickiego Kościoła w Hesji i Nassau, profesor prawa Jacob Joussen, Silke Lechner, kierująca departamentem ds. religii i polityki zagranicznej w ministerstwie spraw zagranicznych RFN, konstytucjonalistka Anna von Notz, prezydentka Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru Stephanie Springer, ksiądz Josephine Teske i sekretarz stanu Thomas Rachel. Prezes synodu EKD Anna-Nicole Heinrich jest członkinią z urzędu tego gremium kierowniczego Ewangelickiego Kościoła w Niemczech.


Parafie dla migrantów

Synod Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Islandii (ELCI) przyjął niedawno kompleksowy dokument dotyczący ułatwienia dostępu migrantów i uchodźców do życia parafialnego.

Częścią nowych działań będzie stworzenie w czterech parafiach miejsc wstępnego „przyjęcia specjalnego”. Do tej pory praca Kościoła wobec uchodźców skupiała się na duszpasterstwie, powiedział ks. Toshiki Toma, pastor ELCI ds. imigrantów i osób ubiegających się o azyl. Pracuje on w międzynarodowej parafii, która funkcjonuje przy jednej z parafii w Reykjaviku.

Nowe wytyczne wzywają parafie do stworzenia „możliwości uczestniczenia imigrantów w życiu parafii” oraz dokładnie precyzują, jak to powinno się odbywać.

Pochodzący z Japonii ks. Toma przyjechał na Islandię w 1992 roku i wkrótce potem zaczął udzielać porad innym imigrantom, którzy mieli niewielkie wsparcie ze strony państwa lub nie mieli go wcale. Obecnie nadal zapewnia praktyczne i duchowe wsparcie rosnącej populacji imigrantów, głównie uciekającym przed biedą oraz konfliktami osobom z Afryki i Bliskiego Wschodu, które ubiegają się o azyl.

Międzynarodowa parafia w Reykjaviku, w której będzie realizowanych wiele inicjatyw, jest zgromadzeniem osób ubiegających się o azyl. Otrzyma ona status formalny i większe wsparcie finansowe. Jednym z elementów pomocy będą także lekcje języka islandzkiego.

Istnieją również pilne kwestie, takie jak „opieka nad uchodźcami i pomoc materialna, która musi być priorytetem, a także wezwanie państwa do sprawiedliwego i humanitarnego traktowania spraw tej grupy i rozpatrywania jej wniosków azylowych, Kościół powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za tych ludzi” – powiedział ks. Toma.

na podstawie www.lutheranworld.org

„Zwiastun Ewangelicki” 23/2021