miniatura

Dnia 3 lipca 2021 r. w Czeskim Cieszynie podpisano międzynarodowy, dokument – porozumienie o podjęciu i rozwijaniu wzajemnej współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Ewangelickim (PTE) i HEREDITAS w Republice Czeskiej. Spotkanie odbyło się w sali centrum Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej.

Dokument został podpisany na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli obydwu stowarzyszeń przez prezesów – Józefa Króla z ramienia PTE i Adama Cieślara z ramienia HEREDITAS. W dokumencie czytamy m.in.: „Obie strony będą wspólnie: Rozwijać współpracę w zakresie realizacji celów statutowych obu bratnich stowarzyszeń. Umacniać i wspierać wzajemne stosunki partnerskie, przygotowując regularne spotkania przedstawicieli obu swoich zarządów, celem wzajemnych konsultacji, stałej komunikacji i wymiany doświadczeń. Wzajemnie się informować i zobowiązują się przesyłać wydane publikacje, opracowania, artykuły, analizy oraz inne materiały dotyczące wspólnych interesujących nas celów”.

Zarząd Główny PTE reprezentowali także: skarbnik Halina Czaderna, Józef Chmiel oraz Jan Kliber. Cele działania obu stowarzyszeń są bardzo zbliżone i podpisany dokument pozwoli umacniać i wzajemnie wspierać partnerskie projekty w zakresie prowadzenia studiów i badań oraz promowania historii protestantyzmu w obu krajach, w szczególności na Śląsku Cieszyńskim.

Więcej informacji o współpracy na stronach: www.ptew.org.pl oraz www.hereditas-zs.cz. 

na zdjęciu od lewej: Adam Cieślar, Józef Król

„Zwiastun Ewangelicki” 15-16/2021