miniatura

List pasterski Biskupa Kościoła

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie!

Drodzy Duchowni!

Dziś w książce Z Biblią na co dzień przeczytaliśmy: „Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie” (1 P 5,5) oraz zwrotkę pieśni nr 785: „Skądże oprócz Ciebie siły czerpać mam? Kto swe brzemię z siebie zrzucić zdoła sam? Świat bez Ciebie marą złudną, pełną mgły. Mą nadzieją wiarą, wszystkim jesteś Ty”. Przyznam, że ostatnio każdego dnia czuję się zaskoczony tym, jak bardzo dobór wersetów, modlitw pasuje do obecnej sytuacji. Widać jak Bóg kieruje naszymi decyzjami i czuwa nad nami!

Na wstępie chcę Wam podziękować za służbę, jaką wykonujecie w tym niezwykle trudnym czasie. Dziękuję za opiekę duszpasterską, którą obejmujecie tych, którzy są wśród was i którzy są Wam powierzeni. Dziękuję za znajdowanie sposobów na głoszenie Dobrej Nowiny. Ilość modlitw, nabożeństw, rozważań, szkółek niedzielnych, lekcji religii, spotkań młodzieżowych, propozycji prowadzenia rozmów duszpasterskich, które pojawiły się w przestrzeni medialnej, jest naprawdę imponująca. Liczba wejść na poszczególne wydarzenia pokazuje, jak wielki jest obecnie głód takiej formy zwiastowania. Dociera ono nie tylko do grona naszych współwyznawców. Gdy ogląda się różne wpisy, widać, że korzysta z nich również wielu naszych rodaków przebywających poza granicami Polski.

Niestety ten trudny czas będzie jeszcze trwał. Nie wiemy jak długo.

Wczoraj, 24 marca 2020 r., wprowadzono kolejne obostrzenia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 marca 2020 r.; Dz. U. 2020 poz. 522). Dotykają one również Kościoła.

  1. Jestem zmuszony przedłużyć zawieszenie wszystkich nabożeństw na nadchodzący okres. Niestety zakaz ten będzie obowiązywał również podczas Wielkiego Tygodnia. Będzie on trwał aż do odwołania.

Synodalne komisje ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz ds. teologicznych i pastoralnych, powołały grupę roboczą, która pracuje nad formami liturgicznymi oraz duszpasterskimi na okres wprowadzonych ograniczeń. W przyszłym tygodniu zostaną one zaproponowane parafiom w celu pomocy w objęciu parafian zwiastowaniem i pomocą duszpasterską (patrz s. 14-16).

  1. Konferencja Biskupów zarządza prowadzenie pogrzebów wyłącznie na cmentarzach. Wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia ograniczyło w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r możliwość sprawowania kultu religijnego, w tym również prowadzenia pogrzebów, do 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny i osób obsługujących daną uroczystość (np. pracownicy zakładu pogrzebowego). Prosimy o bezwzględne stosowanie się do tego ograniczenia.

Zalecamy, aby w wypadku prowadzenia pogrzebu ograniczyć liczbę uczestników do pięciu osób z najbliższej rodziny. Zachęcamy, aby po zakończeniu okresu ograniczeń organizować nabożeństwa wspomnieniowe, na których będzie można pożegnać naszych zmarłych.

  1. Ponieważ liczba osób chorych oraz poddanych kwarantannie ciągle wzrasta, zobowiązuję duchownych, którzy ewentualnie zostaliby poddani kwarantannie do jej bezwzględnego przestrzegania oraz do powiadomienia o tym fakcie biskupów diecezjalnych i biskupa Kościoła w celu zapewnienia potrzebnych zastępstw.

Mam świadomość, że okres, w którym żyjemy, jest bardzo trudny. Niemożność normalnego sprawowania czynności duszpasterskich zmusza nas do szukania innych, nowych sposobów docierania do potrzebujących. W przestrzeni komunikacji, pomiędzy gremiami kościelnymi, wykorzystujemy platformy do prowadzenia konferencji. W Internecie jest ich wiele.

Proszę Was zwłaszcza w tym czasie o szczególne wyczulenie duszpasterskie. Wiem, że telefon do starszych parafian, wykonany z parafii lub bezpośrednio od duchownego, jest szczególnie cenny. Pamiętajcie o fizycznej pomocy tym, którzy sami nie mogą zrobić zakupów, nabyć lekarstw itd. Zwracam tu uwagę, że wczorajsze rozporządzenie Ministra Zdrowia pozwala na przemieszczanie się osobom m.in. w celu wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu, a także zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Pamiętajcie o wszystkich członkach wspólnoty. Bądźmy solidarni. Przypominam o apelu o pomocy wystosowanym wczoraj przez Diakonię Kościoła. Zachęcam do nawiązywania przez Internet kontaktów z młodzieżą i innymi grupami, organizowania pomocy potrzebującym, organizowania wirtualnych spotkań biblijnych, modlitewnych. Zresztą, sami wiecie najlepiej, co i w jaki sposób robić.

Zdaję sobie sprawę, że prócz spraw duszpasterskich borykacie się z problemami finansowo-gospodarczymi. Konsystorz pracuje nad zaproponowaniem pewnych mechanizmów, które mogłyby wesprzeć te parafie, które są w najtrudniejszej sytuacji.

  1. Proszę parafie i inne jednostki kościelne, które nie są w stanie same poradzić sobie z obecną sytuacją, tak duszpastersko, jak i finansowo, o zgłaszanie trudności do Rad Diecezjalnych (na adres poczty elektronicznej właściwej diecezji) oraz równolegle do mnie osobiście (na adres biskup@luteranie.pl lub telefonicznie na numer 22 88 70 200). Proszę opisać sytuację i podać, na czym polega problem. Domyślam się, że potrzeby mogą być bardzo różne. Konsystorz wspólnie z Radą Synodalną zajmuje się wypracowaniem potrzebnych mechanizmów pomocy.
  2. Nabożeństwa transmitowane przez Telewizję Polską będą nadawane przez kolejne niedziele, łącznie z Wielkanocą, o godz. 13.00 w Programie Trzecim TVP, podobnie jak to było dotychczas. Nabożeństwo wielkopiątkowe będzie transmitowane o godz. 17.00 w Programie Drugim TVP.

Jeszcze raz dziękuję za Waszą służbę i proszę o modlitwy. Życzę Wam przeżywania Bożego pokoju w każdej chwili dnia w tych niespokojnych czasach.

biskup Kościoła Jerzy Samiec

Warszawa, 25 marca 2020 r.

 

„Zwiastun Ewangelicki” 7/2020