miniatura

– Światowy Dzień Modlitwy 2020

Światowy Dzień Modlitwy (ŚDM)to międzynarodowy ruch ekumeniczny, który skupia chrześcijanki różnych wyznań. Spotkania i nabożeństwa ŚDM mają umacniać wiarę w jedynego Pana i Zbawiciela, ale także zbliżać ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur. Jak co roku w pierwszy piątek marca w ponad 180 krajach chrześcijanie razem się modlili.

We wszystkich diecezjach naszego Kościoła 6 marca 2020 roku zorganizowano spotkania ŚDM. Tak jak co roku w wielu miejscach spotkania te miały charakter ekumeniczny. W tym roku materiały przygotowały kobiety z Zimbabwe. Hasłem przewodnim tej edycji był cytat z Ewangelii Jana 5,8: „Wstań, zabierz swoją matę i chodź”.

W diecezji cieszyńskiej w ŚDM wzięły udział m.in. parafie w Starym Bielsku, Cieszynie, Goleszowie, Istebnej, Jaworzu, Międzyrzeczu oraz Ustroniu.

W Ustroniu liturgię poprowadziły dziewczyny z grupy młodzieżowej, a kazanie wygłosiła diakon Urszula Śliwka. Grał i śpiewał zespół Soli Deo Gloria, zaś przygotowaniami zajęły się członkinie koła diakonijnego „Samarytanin” oraz Stowarzyszenia Kobiet Ewangelickich.

Ustroń

 

W Bielsku-Białej nabożeństwa co roku organizowane są w jednej z trzech parafii. W tym roku pierwszy raz głównym organizatorem była parafia w Starym Bielsku. W przygotowania oraz prowadzenie spotkania zaangażowały się osoby również z parafii w Bielsku i Białej, a w uroczystości uczestniczyło ponad 70 osób. Kazanie wygłosiła magister teologii Iwona Holeksa-Matuszek. Po części oficjalnej każdy uczestnik został poczęstowany wodą z glinianych dzbanów, co jest wyrazem gościnności w Zimbabwe, oraz można było spróbować takich potraw, jak: sadza z mąki kukurydzianej, gulasz, muriwo i ciasto według przepisów z Zimbabwe. W niedzielę 8 marca również głównym tematem szkółki niedzielnej w Starym Bielsku było Zimbabwe. Dzieci w nawiązaniu do tematu ŚDM wykonały maty z papieru i wstążek w kolorach flagi tego afrykańskiego kraju.

W Istebnej ŚDM zorganizowano 8 marca. Kazanie wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie w sali parafialnej, a na stołach pojawiły się frytki z batatów oraz sadza podana z kurczakiem w sosie z masła orzechowego i szpinakiem. Prelekcję o Zimbabwe przygotował Leszek Bujok.

W diecezji katowickiej w Katowicach zorganizowano nabożeństwo już 28 lutego. W Krakowie 6 marca kazanie wygłosiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.

W diecezji mazurskiej nabożeństwa odbyły się m.in. w Mrągowie, Giżycku, Kętrzynie i Olsztynie.

Przygotowania do ŚDM w Mrągowie panie z czterech tradycji wyznaniowych, pod okiem Christine Schultheiss (doktorantki ChAT), rozpoczęły już dwa tygodnie wcześniej. Na wspólnym nabożeństwie spotkały się osoby z Kościoła: Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowego, Prawosławnego i Ewangelicko-Augsburskiego. Rozważanie wygłosiła Agnieszka Sosnowska-Krzynówek. Na zakończenie nabożeństwa przedstawicielka każdego Kościoła otrzymała flagę Zimbabwe, jako znak jedności i modlitewnej łączności z chrześcijankami z tego kraju. Po wspólnym śpiewie i modlitwie uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany w sali parafialnej. Tam można było również wysłuchać prezentacji o tym afrykańskim kraju przygotowanej przez ks. Krzysztofa Śledzińskiego.

Mrągowo

Jak co roku także panie z giżyckiej parafii luterańskiej włączyły się w organizację ŚDM. Modlitwa ekumeniczna odbyła się w kościele baptystów w Giżycku, a w przygotowanie włączyły się także panie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Rzymskokatolickiego. Krystyna Nieżurawska (lut.) opowiedziała o Zimbabwe, a śpiew poprowadził chór ewangelicki. Rozmyślanie wygłosiła Agnieszka Domagała (bapt.). Po modlitwie można było spróbować potraw z Zimbabwe.

W Kętrzynie zorganizowano po raz osiemnasty wspólną modlitwę parafian z Kętrzyna i Sorkwit. Kazanie wygłosił bp Paweł Hause.

W diecezji pomorsko-wielkopolskiej zorganizowano spotkania ŚDM m.in. w Bydgoszczy, Słupsku, Poznaniu.

W Bydgoszczy w spotkaniu uczestniczyły osoby z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Rzymskokatolickiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Prawosławnego. Duchownych reprezentowali ks. Janusz Olszański (met.) i ks. Marek Loskot (lut.). Rozważanie wygłosiła Iwona Berger-Loskot. O oprawę muzyczną zadbał Jakub Kwintal. Podczas prezentowanego filmu zebrani zapoznali się z krajem, którego przedstawicielki przygotowały tegoroczną liturgię. Druga część spotkania upłynęła przy dźwiękach muzyki z Zimbabwe. Oprócz tradycyjnych wypieków podano ciasto z mąki kukurydzianej.

Parafia w Toruniu w tym roku zaprosiła s. Ewę Cieślar – przełożoną Ewangelickiego Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie, aby wygłosiła kazanie w tym dniu. W ekumenicznym gronie modlono się, śpiewano i poznawano duchową kulturę kobiet z Zimbabwe. Modlitewne spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem połączonym z możliwością poznania historii, kultury, przyrody i warunków życia mieszkańców Zimbabwe.

Toruń

W diecezji warszawskiej nabożeństwa odbyły się m.in. w Warszawie oraz w Zgierzu.

Nabożeństwo w Warszawie miało miejsce w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy. Zgromadziło nie tylko wiernych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale również Kościoła Greckokatolickiego i Rzymskokatolickiego.

Zebranych przywitała przewodnicząca polskiego Komitetu Krajowego Światowego Dnia Modlitwy Hanna Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Zwróciła uwagę, że podczas nabożeństw ŚDM budujemy wspólne więzi z mieszkańcami odległego nieraz kraju oraz ofiarowujemy im naszą modlitwę. Kazanie wygłosiła diakon Małgorzata Gaś (lut.). Podkreśliła, że w sytuacji poczucia smutku, lęku czy braku chęci do działania, warto pamiętać, że Jezus wybawia człowieka z jego niemocy.

W Zgierzu dziesięć pań z Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Ewangelicko-Augsburskiego wzięło czynny udział w liturgii ŚDM. Kazanie wygłosiła magister teologii Sylwia Trzeciak. Na zakończenie błogosławieństwa udzieliło dwóch duchownych: ks. Andrzej Blewiński (rzym.) oraz ks. Marcin Undas (lut.). Po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się spotkanie przy herbacie, cieście, suszonych warzywach i orzeszkach. Był to czas wymiany refleksji i spostrzeżeń.

W diecezji wrocławskiej spotkanie zorganizowano m.in. w Szczecinie i Wrocławiu.

W Szczecinie liturgię prowadziły reprezentantki różnych szczecińskich Kościołów. Dzięki przygotowanej prezentacji uczestnicy przenieśli się na chwilę na inną szerokość geograficzną. Kazanie wygłosiła diakon Izabela Sikora.

„Zwiastun Ewangelicki” 6/2020