miniatura

Z dniem 31 grudnia 2019 r. ks. Piotr Mendroch przeszedł na emeryturę po 41-letniej służbie na niwie Kościoła z tego 31-letniej w mrągowskiej parafii.

Uroczyste nabożeństwo w dniu 29 grudnia 2019 r. w kościele w Mrągowie zgromadziło księży ewangelickich, przedstawicieli innych Kościołów, władze miasta i powiatu oraz licznych wiernych.

Ks. Piotr Mendroch został ordynowany 10.12.1978 roku. W latach 1979-1984 był wikariuszem w Starym Bielsku (Bielsko-Biała). W latach 1984-1988 administrował parafią w Rybniku i Czerwionce.

Od 1988 roku był proboszczem w Mrągowie. Z jego inicjatywy zbudowany został Dom Socjalny „Koinonia”. Od 1998 roku parafia gościła co roku uczestników Tygodni Ewangelizacyjnych, które cieszyły się zainteresowaniem parafian, słuchaczy z różnych zakątków kraju oraz mieszkańców Mrągowa.

Ks. Piotr Mendroch był doceniany za działalność ekumeniczną, dobroczynną i inicjatywy kulturalne, za które uhonorowany został w 2009 roku Statuetką Mrongowiusza przyznawaną przez miasto Mrągowo. Służył również osadzonym jako kapelan więzienny i terapeuta. W roku 2017 w Olsztynie został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jak podkreślają parafianie, ks. Piotr Mendroch okazał się wspaniałym duszpasterzem, dobrym organizatorem życia parafialnego. Zawsze był pełen energii, niespożytych sił, obdarzający dobrym słowem i uśmiechem. Jego priorytetem był duchowy wzrost każdego człowieka, wierne głoszenie Bożego Słowa oraz służba Bogu i ludziom. Ogromną pomocą w tej służbie była jego żona Danuta Mendroch, zawsze zainteresowana sprawami parafii, poświęcająca parafianom wiele sił i serca.

B.L.

„Zwiastun Ewangelicki” 3/2020